Nieuws

5 december 2017

In het Regeerakkoord dat op 10 oktober werd gepresenteerd, staat het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Wat zijn de gevolgen voor u als DGA als u dividend wilt uitkeren vanuit uw bv?

 Om meteen maar met de deur in huis te vallen: als DGA gaat u door de afschaffing van de dividendbelasting niet minder belasting betalen. Hoe zit dat precies?

De situatie op dit moment

In de huidige situatie geldt de dividendbelasting voor u als DGA als een voorheffing op de inkomstenbelasting. De uitkerende vennootschap houdt 15% in op het bruto uit te keren dividend. Dit draagt de vennootschap af aan de Belastingdienst.

In de aangifte inkomstenbelasting geeft u aan welk bedrag aan dividend u uit de vennootschap ontvangt. Dit is het zogenaamde reguliere voordeel. U bent hierover 25% aanmerkelijk belangheffing in box 2 verschuldigd. U betaalt echter per saldo 10% aanmerkelijk belangheffing over het uitgekeerde dividend. Dat komt omdat de dividendbelasting (15%) van de inkomstenbelasting mag worden afgetrokken.

Na afschaffing van de dividendbelasting

Als de dividendbelasting is afgeschaft, wordt de dividenduitkering in het vervolg in zijn geheel belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Daar wordt 25% geheven over het uitgekeerde dividend. Er verandert dus niets aan de hoogte van de heffing over een dividenduitkering.

In de toekomst wijzigt dit nog: het kabinet Rutte III is namelijk van plan de tarieven in box 2 in 2020 en 2021 te verhogen.

Een rekenvoorbeeld

Dit voorbeeld maakt het verschil in de wijze van belastingheffing duidelijk:

Huidige situatie

Een bv keert een dividend uit van € 100.000. De bv houdt 15% van € 100.000 = € 15.000 dividendbelasting in. Dit draagt de bv af aan de Belastingdienst. De DGA krijgt € 85.000 uitgekeerd. De DGA geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting het volledige bedrag aan dividend (€ 100.000) aan in box 2. Hierover is 25% van € 100.000 = € 25.000 aanmerkelijk belangheffing verschuldigd. Van dit bedrag mag de ingehouden dividendbelasting worden afgetrokken. Hierdoor blijft een bedrag van € 10.000 aanmerkelijk belangheffing over dat de DGA moet betalen.

Nieuwe situatie

De DGA ontvangt een dividenduitkering van € 100.000. In box 2 moet de DGA de aanmerkelijk belang-heffing van 25% van € 100.000 = € 25.000 voldoen.

Kortom: aan de hoogte van de heffing verandert niets. In beide gevallen houdt u netto € 75.000 over.

Heeft u vragen over deze regeling, neemt u dan contact met ons op!