Nieuws

16 januari 2017

Stel: uw zoon wil een woning kopen. De bank wil niet voldoende financieren, dus u besluit uw zoon te helpen. U heeft echter nog meer kinderen. En u wilt alle kinderen gelijk behandelen. Daarom besluit u het bedrag uit te lenen. De rente die uw zoon aan u verschuldigd is, is bij hem fiscaal aftrekbaar. U heeft daarom een rente met uw zoon afgesproken. Maar van uw zoon wilt u eigenlijk geen rente ontvangen.

 

U besluit daarom het bedrag van de rente te schenken. Maar hoe zit dat fiscaal? Moet u de schenking overmaken op de rekening van uw zoon, die het bedrag terugstort als rentebetaling (het kasrondje)? Of mag u beide bedragen met elkaar verrekenen? In 2015 boog de Hoge Raad zich over deze vraag.

 

De casus

Belanghebbende heeft in 2002 € 45.000 geleend van zijn ouders. Hier is een overeenkomst van opgemaakt. Daarin is afgesproken dat de rente 5% per jaar bedraagt, te voldoen in maandelijkse termijnen. Gedurende de periode 2002 tot 2009 is de rente maandelijks betaald. Vanaf dat moment heeft belanghebbende financiële problemen en is de rente niet betaald, maar rentedragend bijgeschreven bij de hoofdsom van de geldlening.

 

Belanghebbende en zijn broer ontvangen al jaren omstreeks 24 december een schenking van hun ouders. De schenking is altijd rond de € 5.000. In 2009 ontvangt de broer de schenking gewoon in contanten of per bank. Belanghebbende niet. Bij belanghebbende wordt de schenking verwerkt door € 2.250 in mindering te brengen op de bijgeschreven rente. Het restant van € 3.750 wordt in mindering gebracht op andere schulden van belanghebbende bij zijn ouders.

 

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat belanghebbende de € 2.250 in 2009 als hypotheekrente mocht aftrekken. In de media verscheen daarna dit bericht: ‘Tot voor kort was een kasrondje vereist. Uw kind betaalt u de rente, u schenkt die rente weer terug – om de renteaftrek bij uw zoon of dochter veilig te stellen. De Hoge Raad heeft recent beslist dat de rente bij uw kind ook aftrekbaar is als deze eerst wordt bijgeschreven op de lening en later wordt afgelost door middel van een schenking.’ Maar is dat correct?

 

Schenking of kwijtschelding?

Eén van de eisen om de rente in aftrek te mogen brengen, is dat de betaling ten laste moet komen van het vermogen van belastingplichtige. Renteaftrek is mogelijk als de rente wordt voldaan uit een schenking. De aftrek is niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding is. In de casus waar de Hoge Raad zich over boog, was sprake van een jarenlange schenkingstraditie. En in het jaar van verrekening kreeg de broer van belanghebbende wel een schenking in geld. Er was ook een administratie aanwezig. Daaruit bleek dat de rente eerst bij de hoofdsom werd bijgeschreven. De Hoge Raad had voldoende argumenten om aan te nemen dat de rente niet was kwijtgescholden.

 

Ons advies: houd het kasrondje in ere

Heeft u geen jarenlange schenkingstraditie? En krijgen uw andere kinderen geen schenking op de bankrekening? Dan is het maar de vraag of saldering van de schenking en de rente kwalificeert als een echte schenking. En niet als kwijtschelding van de lopende rente. Daarom adviseren wij nog steeds een kasrondje. Als u een schenking doet, is het verstandigst om jaarlijks een bedrag over te maken op de bankrekening van uw kind. Bijvoorbeeld het belastingvrije bedrag van € 6.604,- (in 2021). Vervolgens laat u de rente maandelijks aan u terugbetalen. De hypotheekrenteaftrek wordt zo veilig gesteld.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze fiscalisten!