Nieuws

26 januari 2016

Doneer dan door middel van een periodieke gift! Vroeger kon dit alleen met tussenkomst van een notaris. Tegenwoordig kan dat ook door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de gever en de instelling van het goede doel. Deze schriftelijke overeenkomst wordt ook wel “onderhandse akte” genoemd.

Waarom?

 Het is voor de gever mogelijk om op deze wijze een fiscaal voordeel te behalen; deze giften zijn namelijk – anders dan gewone (niet-periodieke) giften – volledig aftrekbaar op uw belastbaar inkomen, zonder rekening te houden met drempels of plafonds. Bijkomend voordeel is dat de goede doelinstelling verzekerd wordt van vaste inkomsten om lange termijn doelen te kunnen realiseren en om bijvoorbeeld langdurig onderzoek te kunnen doen

Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot deze win-win situatie?

 De giften moeten zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met de goede doel-instelling en heeft een minimale looptijd van 5 jaar. Ook moeten de schenkingen ieder jaar even hoog zijn; de bedragen zijn alleen aftrekbaar in het jaar dat de schenking ook daadwerkelijk betaald is. Tevens mag de goede doelinstelling geen tegenprestatie leveren voor de gift en moet deze instelling door de Belastingdienst aangewezen zijn als (cultureel) algemeen nut beogend.

Wat gebeurt er als ik werkloos of arbeidsongeschikt wordt?

U kunt op (laten) nemen in de onderhandse akte dat u geen donatie meer geeft als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden voor een periodieke gift, maar u mag in dat jaar het overeengekomen bedrag niet in aftrek brengen op uw inkomen, omdat u immers niet betaalt. De aftrekbaarheid van de giften in de jaren daarvoor, blijven in stand.

Fiscaal voordeel

Stel dat uw belastbaar inkomen € 100.000 is en bent schriftelijk overeengekomen met de instelling van het goede doel dat u minimaal 5 jaar lang, ieder jaar € 5.000,- schenkt. Verder heeft u geen aftrekposten. Dit bedrag komt in aftrek van het belastbare inkomen en levert een teruggave op van 52% * € 5.000,- zijnde € 2.600,-. Feitelijk heeft de schenking van         € 5.000,- u slechts € 2.400,- gekost! Bij een schenking aan een culturele instelling wordt het voordeel nog groter.

Meer weten? Laat u adviseren! Wij nemen uw situatie en wensen graag persoonlijk met u door!