Nieuws

30 augustus 2018

Familiebedrijven gaan vaak over van de ouders op de zoon of dochter. Soms zelfs generaties lang. Omdat het bedrijf in de familie blijft, is de verkoop minder ‘zakelijk’ dan het in andere gevallen zou zijn. U en de verkopende partij zijn immers emotioneel bij het bedrijf betrokken. Hoe gaat u hiermee om? Ook als u het bedrijf verkoopt aan een niet-familielid wilt u een eerlijke prijs. Kies in beide gevallen voor bedrijfswaardering.

Wat is de waarde van uw bedrijf? Deze vraag wordt vaak gesteld door ondernemers of aandeelhouders bij bedrijfsoverdracht binnen de familie of verkoop aan anderen. Maar ook een conflict tussen aandeelhouders, een echtscheiding of overlijden kan aanleiding zijn voor een waardering van het bedrijf. Daarnaast kan vermeerdering van de waarde een reden zijn om het bedrijf in de etalage te zetten. Dit laatste geldt echter vooral bij niet-familiebedrijven. Hoe zit dat?

 

WAARDE CREËREN

Bedrijfswaarderingen zijn voor zowel de koper als de verkoper meestal gebaseerd op toekomstige kasstromen, verdisconteerd met het risico. Als de koper meer waarde kan creëren met het bedrijf, bijvoorbeeld door kasstromen te verhogen of het risico te verlagen, heeft het zin om het bedrijf te verkopen. De koper kan de verkoper dan immers een premie boven de waarde van de verkoper bieden. Bovendien kan de koper zelf waarde creëren met de deal, omdat de geboden prijs lager ligt dan zijn waarde.

 

DEZELFDE KASSTROMEN

Bij familiebedrijven ligt dit prijs- en waardeverschil anders. De koers van de onderneming wordt meestal niet gewijzigd. Daardoor blijven kasstromen hetzelfde als verwacht. Ook het risico blijft hetzelfde als verwacht. Er is geen extra waardecreatie voor de koper, dus de koper kan realistisch gezien een maximumprijs betalen die gelijk is aan de waarde van de verkoper.

 

EEN GOEDE PRIJS BEPALEN

Ondanks dat blijft de prijs vaak een twistpunt voor familieleden. De koper wil niet meer betalen dan de waarde van het bedrijf, en dat is logisch. Ook is het logisch dat de verkoper geen prijs wil overeenkomen die lager is dan de waarde. Doen koper en verkoper dat wel, dat treedt direct waardeverlies op voor de verkoper en waardecreatie voor de koper. En dan is het evenwicht zoek.

 

KIES VOOR OBJECTIEVE BEDRIJFSWAARDERING!

Kies daarom voor een objectieve bedrijfswaardering bij de overdracht van uw familiebedrijf. Wij helpen u graag! En bereikt u overeenstemming over een prijs tot tevredenheid van beide partijen.

Meer weten? Neem contact op via info@hlg.nl of 033-4347220.