Nieuws

14 februari 2022
Een with compliment card van HLG wordt vastgehouden

Let op! UBO nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart 2022.

Als u meer dan 25% van de aandelen heeft binnen een BV of VOF of als u meer dan 25% economisch belang hebt in de organisatie, of stemrecht heeft bij een statutenwijziging van een stichting, dan moet u de UBO inschrijven bij de KvK.

 

 

DEADLINE INSCHRIJVEN

De Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van,  of  zeggenschap hebben over de organisatie. Sinds 27 september 2020 is de wet invoering van een UBO-register in werking getreden. Het UBO-register komt voort uit de Europese regelgeving en draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Voor veel organisaties geldt dat zij hun UBO’s moeten inschrijven. De uiterlijke deadline hiervoor is 27 maart 2022.

Niet ingeschreven? Dan riskeert u een geldboete of taakstraf. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert of u de UBO’s heeft ingeschreven.

WANNEER MOET U DE UBO INSCHRIJVEN?

 • Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven, u heeft hier een bericht van ontvangen door de KvK: Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen:
  • Met volledige rechtsbevoegdheid
  • Met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvenootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen (maar dit is nog niet mogelijk)

Voor andere rechtsvormen geldt dat zij hun UBO’s niet hoeven in te schrijven. Ook buitenlandse rechtspersonen (zoals een Ltd of GmbH) en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben hoeven geen UBO’s in te schrijven in Nederland. Dat moet gedaan worden in het land van oprichting.

HOE WORDEN UBO’S INGESCHREVEN?

Via de online UBO-opgave kunt u de UBO’s inschrijven, let op dit moet per organisatie. Als u meer organisaties heeft moet u per organisatie een UBO-opgave doen.

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. De volgende gegevens zijn openbaar: voor-en achternaam, geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit, woonland en het belang dat een UBO in een organisatie heeft. Andere gegevens zijn niet openbaar, alleen bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) mogen deze gegevens inzien om onderzoek te doen naar het gebruik van financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

 

Als u vragen heeft over uw UBO-opgave kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder via: 033-437200 of info@hlg.nl. Zij helpen u graag!