Nieuws

11 september 2023
nulmeting

De jaarrekening is een jaarlijks terugkerend instrument om te kijken hoe het de onderneming het afgelopen jaar is vergaan. Daarmee is een jaarrekening retrospectief, terwijl u onderneemt met het oog op de toekomst. Daar ‘gebeurt het’ tenslotte nog en niet in het jaar dat achter u ligt. Desondanks kunt u wel lering trekken uit het verleden, met het oog op veranderingen (lees: verbeteringen) in de toekomst. Hoe kunt u werken aan, in plaats van in, uw bedrijf? Hoe identificeert u de ‘knoppen’ waaraan nog gedraaid kan worden om waarde te creëren? Waardemanagement dus.

Veel ondernemers denken bij een bedrijfswaardering aan iets dat op een eenmalig moment, zoals bij een verkoop- of uittredingsmoment, speelt. Maar een waardering kan juist benut worden als stuurinformatie. Werkt de uitgestippelde strategie?

Het verbeteren van de operationele kasstroom maakt de onderneming weerbaarder, om te kunnen blijven investeren en groeien, om mee te bewegen met de veranderingen in de markt. Die markt is tegenwoordig zo dynamisch dat een continue focus op aanpassen onontbeerlijk is geworden. Ook het mitigeren van (mogelijke) risico’s is daar onderdeel van. Het kan u bijvoorbeeld brengen bij een make-or-buy beslissing; wellicht is het nodig of gewenst om nieuwe, aanpalende activiteiten aan de onderneming toe te voegen om toekomstbestendig te blijven? Of juist een onderdeel af te stoten, de organisatie te herstructureren of aansluiting te zoeken bij een collega-ondernemer of financiële partij? Wellicht heeft u een bepaald toekomstig doel qua opbrengst van uw onderneming? Zit u op de juiste weg voor dat doel? Is er de komende jaren nog genoeg tijd om naar dat doel toe te werken? En hoe dan?

Allemaal vragen die starten met een eerste beeld van waar u met uw onderneming op dit moment staat… en waar u naar toe wilt.

Dat is nu precies waar wij bij HLG Corporate Finance een uitstekende propositie voor hebben: de HLG Quick Scan. Deze quick scan heeft niet als doel om de exacte waarde van de onderneming te bepalen, maar dient als een waarde-ijkpunt: de nulmeting en aansluitende monitoring. De rapportage is zeer bruikbaar bij het identificeren en analyseren van elementen waaraan gewerkt kan worden om de waarde te verhogen (de waarde verhogende factoren, ofwel ’value drivers’). Periodiek (bij voorkeur jaarlijks) kan de rapportage worden geüpdatet, ter monitoring van de progressie die gemaakt wordt. Op dat moment wordt iets dat vaak als een eenmalige momentopname wordt gezien ineens een geschikte management tool en meetinstrument, dat als één van de uitgangspunten voor waardemanagement kan dienen. En dat creëert bewustzijn bij u of u (nog) op de goede weg bent! Een ‘road map’ voor uzelf…

Wilt u ook weten waar uw vertrekpunt voor de toekomst ligt? Bel dan eens met één van onze corporate finance collega’s.

Auteur: Alois Dee, corporate finance adviseur HLG