Nieuws

4 november 2020
Sparen

In de zomer van 2020 hebben de sociale partners en de overheid een akkoord getekend voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland: het Pensioenakkoord. Dit houdt in dat u meer flexibiliteit krijgt bij het opnemen van uw pensioen. Onder andere door de maatregel dat u bij pensionering eenmalig een deel van het pensioenkapitaal in één keer mag laten uitkeren. Maar hoe weet u of dat een verstandige keuze is?

Op het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u een levenslange uitkering. Hierin mag u kleine variaties aanbrengen. Zo is het onder voorwaarden toegestaan om uitkeringen eerder in te laten gaan, de hoogte van de uitkering wordt dan lager. U kunt er ook voor kiezen om de uitkeringen uit te stellen, de hoogte van de uitkering wordt dan hoger. Ook mag je beperkt variëren in de hoogte: de eerste jaren na pensioen een hogere uitkering of na verloop van tijd een lagere. Dit is de zogenaamde hoog-laagconstructie.

EXTRA KEUZEMOGELIJKHEDEN

Nu ligt er een wetsvoorstel met een extra keuzemogelijkheid. Op de pensioendatum krijgt u de mogelijkheid om maximaal 10 procent van het pensioenkapitaal in één keer uit te laten keren. Maar dan mag u niet meer gebruik maken van de hoog-laagconstructie en is de hoogte van uw pensioenuitkering lager.

EENMALIGE UITKERING

U bent vrij in de besteding van de eenmalige uitkering. U kunt ervoor kiezen om uw hypotheek af te lossen en daarmee uw maandlasten te verlagen. Dan is het ook niet zo erg dat uw pensioeninkomen daarna lager is. Houdt u ook na verlaging nog voldoende pensioeninkomen over, dan kunt u de uitkering ook gebruiken voor een grote reis.

DE JUISTE KEUZE

Extra flexibiliteit klinkt mooi. Maar hoe maakt u de juiste keuze? Heeft u na pensionering wel voldoende inkomsten? En hoeveel blijft er netto van over? Na AOW leeftijd betaalt u immers minder belasting en premies, waardoor u netto meer overhoudt van het inkomen. Wat is het effect daarvan?

HLG HELPT U HIERBIJ

Door middel van een financiële planning maken wij voor u inzichtelijk wat uw inkomen is en welk deel van uw vermogen eventueel nodig is om uw inkomen aan te vullen. Met behulp van grafieken brengen we de gevolgen van de verschillende scenario’s voor u in beeld. U kunt dan met een gerust hart een keuze maken.

Neem voor meer informatie contact op via info@hlg.nl of neem telefonisch contact op via 033-4347200.