Nieuws

23 december 2016

Op 21 december 2016, de kortste dag van het jaar, heeft HoogeveenLuigjes het convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst getekend voor een langdurige samenwerking tussen klanten, Belastingdienst en HoogeveenLuigjes.

Hoe werkt horizontaal toezicht?

Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met de klant en HoogeveenLuigjes samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. De Belastingdienst onderkent dat HoogeveenLuigjes werkt volgens hoge kwaliteitseisen, en dat de aangiften van onze klanten kloppen. Daarmee zijn veel controles overbodig geworden. Het betekent ook dat onze klanten vooraf weten welke aanslagen zij kunnen verwachten en dat deze aanslagen ook snel na het indienen van de aangiften definitief worden opgelegd.

Hoe kunt u meedoen?

Nu wij een convenant met de Belastingdienst hebben gesloten, kunnen wij samen met u beoordelen of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. Daarvoor moet u bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Dit zal in het algemeen geen probleem opleveren. Als u meedoet, tekent u een deelnameformulier dat wij u zullen verstrekken.

De voordelen:

– U krijgt snel zekerheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag;

– U krijgt minder controles, omdat convenantaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden    gecontroleerd; en

– Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord omdat wij een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst krijgen voor alle vragen en opmerkingen van horizontaal toezicht klanten. Als er twijfelpunten bestaan in een aangifte bespreekt HoogeveenLuigjes deze met de Belastingdienst, dat vergroot uw zekerheid en zorgt dat de Belastingdienst uw aangiften sneller kan afhandelen.

Wij vertrouwen erop hiermee onze dienstverlening aan u op een nog hoger niveau te kunnen brengen en zijn ervan overtuigd dat u nagenoeg allemaal uitstekende horizontaal toezicht kandidaten bent. In 2017 zullen wij u verder informeren en benaderen om met u na te gaan of u wilt deelnemen. Indien u nu al met prangende vragen zit, aarzelt u dan alstublieft niet om contact op te nemen met u relatiebeheerder.