Nieuws

4 april 2023
Belastingdienst

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst en de accountant en adviseur van de belastingplichtigen, waarbij het wederzijdse vertrouwen centraal staat. Het toezicht verschuift hierbij van controle achteraf naar afstemming vooraf. Ook HLG heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten. Wij hebben een kwaliteitssysteem dat door de Belastingdienst wordt erkend en vertrouwd.

De voordelen van horizontaal toezicht zijn onder andere dat aanslagen sneller worden vastgesteld, aangiften niet meer regulier worden gecontroleerd en belastingplichtigen niet meer lastig worden gevallen met vragenbrieven. Wel blijft er een vorm van controle bestaan via steekproeven. Verder kunnen HT-deelnemers bij vertraging van teruggave omzetbelasting contact opnemen met het aanspreekpunt bij de Belastingdienst om versnelde behandeling te regelen. Een ander groot voordeel is dat wij voor Horizontaal Toezicht klanten een rechtstreeks aanspreekpunt bij de Belastingdienst hebben om snel vooraf afstemming te zoeken over zaken waar onzekerheid omtrent de fiscale gevolgen bestaan.

Fiscale standpunten worden vooraf afgestemd via vooroverleg, zodat de Belastingdienst meer zekerheid heeft dat er een juiste aangifte wordt ingediend en de hoogte van de aanslag sneller kan worden bepaald. Bij verschil van mening kunnen belastingplichtigen toch hun eigen standpunt volgen (agree to disagree), waarbij het voor de Belastingdienst duidelijk is dat de aanslag niet automatisch wordt opgelegd maar een inhoudelijke beoordeling vraagt. Indien de inspecteur afwijkt van de aangifte, dan kan er via de gangbare manier bezwaar gemaakt worden tegen de aanslag.  Belangrijk is dat onder horizontaal toezicht het belang van de onderneming voorop blijft staan en belastingplichtigen de fiscaal meest gunstige weg mogen bewandelen.

Wij willen als HLG ook u graag als HT-klant aanmelden. Als u ge√Įnteresseerd bent om HT-klant te worden, neemt u contact met ons op via info@hlg.nl of telefoonnummer 033 434 72 00.