Nieuws

15 september 2016

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis kunnen hun huurkosten aftrekken Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.
Een zelfstandige in de bouw, die een werkkamer in zijn huis mede gebruikt voor administratie, acquisitie en planning, wilde (een deel van) zijn huurlasten ten laste van zijn winst brengen.
Het Gerechtshof in Den Haag wees deze vordering nog af.
Volgens de Hoge Raad is het huurrecht echter een vermogensrecht dat (mede) voor de onderneming wordt gebruikt. Daarom kan het tot ondernemingsvermogen worden gerekend.
Het is hierbij wél noodzakelijk dat de zzp’er vanuit zijn/haar huurhuis werk verricht voor de onderneming. De etikettering als ondernemingsvermogen leidt er vervolgens toe, dat de gehele huur ten laste van de winst mag komen – onder correctie van een gedeelte voor het privégebruik.

De uitspraak heeft enkel een terugwerkende kracht als het betreffende jaar nog open staat en er nog geen definitieve aanslag is opgelegd.
Tenslotte voor de volledigheid: zelfstandigen met een koophuis kunnen alleen kantoorkosten aftrekken als zij een ‘zelfstandige werkruimte’ hebben: een afzonderlijke ruimte met een eigen ingang, een eigen toilet en watervoorzieningen. Staatssecretaris Wiebes vindt dit verschil niet oneerlijk, want het moet als een steuntje in de rug van de zzp’er worden gezien.