Nieuws

3 december 2021
Rekenmachine, muntgeld en spaarvarkentje

In de meeste gevallen houdt de holding- of tussenmaatschappij het pand en wordt deze verhuurd aan de werkmaatschappij. Op bedrijfsmiddelen die worden verhuurd kan in de regel geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) worden geclaimd. Maar houdt dit dan in dat op de zonnepanelen die worden aangeschaft door de holding- of tussenmaatschappij ook geen KIA kan worden geclaimd?

Zeker, wanneer er geïnvesteerd wordt in zonnepanelen op het bedrijfspand, kan er op deze manier geen KIA worden geclaimd. Dat is anders als de holding- of tussenmaatschappij de gehele energieopbrengst in rekening brengt aan de werkmaatschappij. De werkmaatschappij verkrijgt dan niet gratis de voordelen uit de zonnepanelen, waardoor deze niet aan haar ter beschikking worden gesteld. Hierdoor ontstaat het recht op de investeringsaftrek.

 

WAT IS DE KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA)?

Als er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan een deel van de investeringskosten in mindering worden gebracht op de winst. Dit levert dus, naast de afschrijving, een extra aftrekpost op. Het deel/percentage dat in mindering kan worden gebracht is afhankelijk van de hoogte van alle investeringen in een boekjaar samen. Hoe hoger de investeringen des te lager het percentage.

 

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

Daarnaast bestaat er bij de aanschaf van zonnepanelen soms recht op Energie investeringsaftrek (EIA). Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan nog eens 45,5% van de investeringskosten in mindering worden gebracht op de winst. Van belang is wel om de aanvraag voor de EIA te doen binnen drie maanden na aangaan van de verplichting tot de koop.

 

AFSCHRIJVINGSRUIMTE PAND

Op een pand dat wordt verhuurd aan de werkmaatschappij mag worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde) is bereikt. Voor het bepalen of deze bodemwaarde als is bereikt tellen de zonnepanelen niet mee. De zonnepanelen worden dus apart afgeschreven. Zonnepanelen worden doorgaans in twintig jaar afgeschreven.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de KIA of over het afschrijven van uw zonnepanelen? Neem dan gerust contact op via info@hlg.nl of bel ons 033 – 434 72 00.