Nieuws

9 juni 2023
Pensioen

JAARRUIMTE VANAF 2023 VERGROOT

De Wet Toekomst Pensioenen is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer en gaat in op 1 juli 2023. De wet is goed nieuws voor ZZP-ers, ondernemers maar ook voor werknemers die zelf een pensioen via een lijfrente bij elkaar willen sparen.

Deze Wet heeft gevolgen voor hoe we pensioen opbouwen via een pensioenregeling (via een werkgever), maar in deze wet is ook opgenomen dat de fiscale jaarruimte (bestaande uit de jaarruimte en reserveringsruimte) voor het opbouwen van (aanvullend) pensioen middels een lijfrente wordt vergroot. Binnen de fiscale jaarruimte zijn betaalde premies lijfrente aftrekbaar van de inkomstenbelasting en kan dus pensioen worden opgebouwd met fiscale voordelen.

Dit worden de nieuwe regels voor het bepalen van de jaar- en reserveringsruimte:

  • Het opbouwpercentage gaat van 13,3% naar 30%;
  • Voor de reserveringsruimte (inhaalruimte) mag je tot 10 jaar terug rekenen (was tot 7 jaar);
  • De maximale reserveringsruimte gaat naar € 38.000 (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065. Bij een kortere periode dan 10 jaar voor AOW-leeftijd was dit maximum € 16.130);
  • Je mag tot 5 jaar na AOW blijven inleggen (dit was tot AOW-leeftijd).

Ondanks dat de Wet Toekomst Pensioenen later ingaat dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023, heeft Minister Schouten toegezegd dat de verhoogde fiscale jaarruimte met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 gaat gelden.

Wilt u meer informatie over het opbouwen van extra pensioen middels een lijfrente, neem dan vrijblijvend contact op met onze fiscalisten.