Nieuws

22 december 2022
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

Zoals eerder aangekondigd komt er in 2024 een einde aan ‘de jubelton’, ofwel de belastingvrije schenking (€ 106.671) voor de aankoop/verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld.

In 2023 wordt de vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Toch is er nog een mogelijkheid om in 2023 gebruik te maken van de hogere vrijstelling van 2022. Door voor het eind van dit jaar (2022) nog minimaal € 1 te schenken mag deze schenking in 2023 nog worden aangevuld tot een bedrag van € 106.671. Dit noemen we gespreid schenken. De ontvanger van de schenking moet ook ten tijde van de aanvullende schenking in 2023 aan de leeftijdseis voldoen (tussen de 18 en 40 jaar zijn) en de schenking moet uiterlijk in 2024 gebruikt worden voor de eigen woning. De belastingdienst kan meer informatie hierover geven. Klik hier

Om gebruik te maken van deze spreidingsmogelijkheid dient u wel een aantal dingen te regelen:

  • zoals gezegd minimaal € 1 schenken (daadwerkelijk te betalen);
  • een schenkingsovereenkomst opstellen;
  • aangifte schenkbelasting indienen vóór 1 maart 2023 waarin u beroep doet op de vrijstelling.

Wilt u hier meer over weten of heeft u hier hulp bij nodig? HLG kan daarbij helpen.