Nieuws

9 juni 2023
Geld

LENEN VAN DE EIGEN BV EN DE WET EXCESSIEF LENEN

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap (BV) heeft u verschillende petten op: u ontvangt een salaris van de BV voor uw werkzaamheden als werknemer en directeur, hierop houdt de BV loonbelasting in. Daarnaast kunt u als aandeelhouder besluiten dividend uit te keren aan uzelf in privé. Op de dividenduitkering wordt dividendbelasting ingehouden en deze wordt verwerkt in box 2 van uw aangifte Inkomstenbelasting.

Het is daarnaast ook mogelijk dat u gelden leent aan de BV of van de BV. In dat geval dient u zich wel bewust te zijn van de fiscale spelregels.

Om een opname van gelden uit de BV als lening aan te merken dient er zakelijk gehandeld te worden. Dat wil zeggen dat de leningsvoorwaarden vergelijkbaar dienen te zijn met een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een bank. De voorwaarden dienen dus op elkaar afgestemd te zijn, waarbij het belangrijk is dat er een intentie bestaat om terug te betalen aan de BV. Bij de voorwaarden dient u te denken aan het vestigen van zekerheden, onderpand en looptijd.

Op basis hiervan dient een passende rentevergoeding overeengekomen te worden en de rente en aflossing dienen ook voldaan te worden. Als de inspecteur van mening is dat de leningsvoorwaarden niet zakelijk zijn dan zal dit leiden tot een uitdeling (dividenduitkering) met de fiscale gevolgen van dien.

Naast deze algemene randvoorwaarden geldt dat in 2023 de Wet Excessief Lenen is ingevoerd. Op grond van deze wet worden leningen door de DGA en zijn of haar partner van zijn of haar eigen BV boven een bedrag van EUR 700.000 aangemerkt als uitdeling per 31 december 2023. Deze grens is ook relevant bij leningen door de DGA aan familieleden. Voor bestaande leningen voor de eigen woning geldt een uitzondering.

Advies
Neem contact op met uw relatiebeheerder of belastingadviseur bij HLG om te bespreken of uw leningen van de eigen BV nog voldoen aan de fiscale spelregels en of de nieuwe Wet Excessief Lenen nog actie vraagt in 2023 om ongewenste gevolgen te voorkomen. Onze adviseurs zijn u graag van dienst om u optimaal door de complexe regelingen heen te laveren.