Nieuws

10 maart 2016

Wist u dat een levenstestament een goed document is om voor te sorteren wanneer u handelingsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie? Het loont om tijdig in actie te komen. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld geen schenkingen meer mag doen.

 

Als u handelingsonbekwaam wordt en u heeft geen levenstestament, dan wordt er een bewindvoerder (of curator) benoemd. Deze moet voor veel beslissingen toestemming vragen aan de kantonrechter. Dit betekent in de praktijk vaak dat u geen toestemming krijgt om schenkingen te doen aan kinderen of geld in te brengen in een spaargeldvennootschap.

Waarom een levenstestament?

Met een levenstestament voorkomt u dat een bewindvoerder toestemming moet vragen aan de kantonrechter. Een levenstestament maakt het mogelijk iemand een volmacht te geven om namens u op te treden. U legt in dit document de spelregels vast voor de gevolmachtigde. In een groot aantal situaties kan dat voordelen opleveren:

  • Bent u buiten gemeenschap van goederen getrouwd en bent u DGA? Dan kan het voordelig zijn om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. U bespaart in dat geval over de helft van de waarde van de aandelen de aanmerkelijkbelangheffing van 25%.
  • Verblijft u in een zorginstelling? Dan kan het verstandig zijn om vermogen onder te brengen vanuit box 3 naar een spaargeld-BV (Box 2). Hierdoor gaat uw eigen bijdrage omlaag en bespaart u wellicht inkomstenbelasting.
  • Heeft u een onderneming en bent u handelingsonbekwaam? Dan kan het voordelen opleveren om de onderneming onder gebruikmaking van de bedrijfsopvolging over te dragen aan de kinderen of andere bedrijfsopvolgers.

 

Kortom: het is een goede zaak om in voorkomende gevallen op zeker te spelen en een levenstestament te laten opmaken. Een samenspel tussen de notaris en uw belastingadviseur leidt daarbij tot een optimaal resultaat.