Nieuws

12 april 2016

Maak dan gebruik van de MIA- en Vamil-regeling! Dit heeft fiscale voordelen voor u. De overheid heeft deze regelingen in het leven geroepen om een beter milieu te bevorderen. Hoe werken de MIA en Vamil?

MIA: extra aftrekpost
De MIA houdt in dat u een extra aftrekpost in aanmerking mag nemen die ten laste van de fiscale winst komt. Dit verlaagt het resultaat en daarmee ook de verschuldigde (inkomsten- of vennootschaps)belasting. De MIA is 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst is aangemerkt. Het gaat om een bedrijfsmiddel waarvan de code begint met A, B, D, E, F of G. Dit bedrag komt ten laste van de fiscale winst. U kunt het cumuleren met de gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Vamil: maximaal 75% ineens afschrijven
De Vamil biedt de mogelijkheid om maximaal 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment af te schrijven. Het gaat daarbij om een bedrijfsmiddel waarvan de code begint met A, B, C of D. Dit betekent wel dat voor de overige 25% regulier afgeschreven moet worden. Maximaal 75% ineens afschrijven heeft als voordeel dat een hogere afschrijving in dat jaar ten laste van de fiscale winst kan worden gebracht. Hiermee is een liquiditeits- en rentevoordeel te behalen. Daarnaast kan het voordelig zijn om de Vamil toe te passen in een jaar waarin uw bedrijf veel winst maakt. U kunt in dat geval als ondernemer of met uw vennootschap in lagere belastingpercentages terechtkomen.

Milieulijst
Op de milieulijst staan de bedrijfsmiddelen die voor deze regelingen in aanmerking komen.
Echter: niet alle investeringen die op de milieulijst staan komen voor beide regelingen in aanmerking. Soms geldt alleen MIA, soms alleen Vamil. Wij informeren u graag hierover.

Eerst melding doen
Om voor de regeling(en) in aanmerking te komen, moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een melding doen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Neem contact met ons op voor advies! Ook met de melding voor toepassing van deze regeling(en) helpen wij u graag.