Nieuws

17 maart 2022
Kantoor HLG aan de binnenzijde

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben, volgens het Bouwbesluit 2012. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Als het kantoorgebouw niet aan de eisen voldoet, mag u het niet meer als kantoor gebruiken vanaf 1 januari 2023. Wellicht dat u aanpassingen moet doen om wel aan deze verplichting te kunnen voldoen.

 

HOE KUNT U UW ENERGIELABEL VERBETEREN?

Via de website van de overheid kunt u achterhalen wat het huidige energielabel van uw kantoorgebouw is. Als uw kantoor energielabel A, B of C heeft, voldoet u aan de normen. Wettelijk bent u dan niet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Als u energielabel D, E, F of G heeft, bent u wel verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Het kan voorkomen dat uw kantoor nog geen energielabel heeft. In dat geval moet u advies inwinnen bij een energieadviseur. De adviseur kan een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Ook voor advies over energiebesparende maatregelen, kunt u terecht bij een energieadviseur. De adviseur kan op verzoek een inschatting maken welke maatregelen nodig zijn en wat de bijbehorende kosten zullen zijn om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien.

 

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Als de investering op de Energielijst staat komt u in aanmerking voor de EIA. Dit houdt in dat u 45,5% (in 2022) van de investering als extra aftrekpost op de winst in mindering mag brengen. Ook is voor bedrijven tot en met 31 december 2023 een subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

 

UITZONDERINGEN

De verplichting tot energielabel C geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties: zoals een verkoopbalie) minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw is minder dan 100 m2;
  • het kantoorgebouw een monument is, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of is een aangewezen monument in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Als u vragen heeft over deze verplichting, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@hlg.nl of 033-4347200.