Nieuws

10 juni 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De wet is bedoeld om de kwaliteit van en het toezicht op bestuur van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
 
 
 

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat bestuurders bij de vervulling van hun taak handelen in het belang van de vereniging of stichting. Bepalingen in de statuten van verenigingen en stichtingen, die niet in lijn zijn met de WBTR, worden na de invoering van de WBTR als ongeschreven beschouwd en zijn dan niet langer geldig.

Kijk voor meer informatie over de WBTR op de website www.wbtr.nl. Hier is ook een online stappenplan langs alle eisen om als vereniging of stichting aan de wet te voldoen.
 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de WBTR? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.