Nieuws

10 mei 2021

Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 is het mogelijk om NOW 3.3 aan te vragen. Eén van de vereisten om in aanmerking te komen voor de NOW is een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van 3 maanden. De eerste dag van deze periode van 3 maanden voor de NOW 3.3 start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. De gekozen periode in 2021 wordt vergeleken met de gemiddelde omzet voor 3 maanden van 2019.

LOONSOM EN TEGEMOETKOMING

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. De hoogte van de totale tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Deze bedraagt maximaal 85% van de loonsom van juni 2020.

Na aanvraag van de NOW 3.3 keert het UWV een voorschot uit van 80%. Dit voorschot wordt uitbetaald in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Achteraf moet u een verzoek doen voor de definitieve berekening van de hoogte van de NOW 3.3. Aan de hand van het definitieve omzetverlies en loonsom wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. Als de definitieve omzetdaling lager is dan aanvankelijk geschat, dan moet een gedeelte van het voorschot worden terugbetaald. Als het definitieve omzetverlies hoger is dan geschat, dan heeft u nog recht op een nabetaling.

HEEFT U RECHT OP NOW 3.3? MAAK EEN PROEFBEREKENING

Met Simulatie NOW kunt een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Deze simulatietool geeft u een inschatting van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening een bedrag van UWV ontvangt (of juist moet terugbetalen).

U kunt in deze simulatie zelf bedragen invullen en verschillende scenario’s doorrekenen. Zo kunt u vooraf beter inschatten welke financiële gevolgen een aanvraag NOW heeft voor uw bedrijf. Ook voor als u twijfelt en door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen, is deze tool handig om u hier duidelijkheid over te krijgen. -> direct een NOW 3.3 proefberekening maken

LET OP: Aan de uitkomsten in deze simulatie kunt u géén rechten ontlenen.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wilt u dat we meekijken naar de mogelijkheden voor steunmaatregelen? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.