Nieuws

28 september 2020
NOW betekent ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’. Voor bedrijven met meer dan 20% verwacht omzetverlies zijn er twee mogelijkheden geweest om subsidie aan te vragen ter behoud van werkgelegenheid en is onlangs een derde NOW aangekondigd. Hierbij vergoedt de Overheid tot maximaal 90% van de loonkosten.

NOW 1 EN 2

NOW 1: voor drie maanden in de periode 1 maart – 31 juli 2020
NOW 2: voor vier maanden in de periode 1 juni – 30 november 2020

Bedrijven hebben bij een (goedgekeurde) aanvraag een voorschot van 80% gekregen. Beide subsidies kunnen niet meer worden aangevraagd.

NOW 3

Twee weken geleden heeft het kabinet een NOW 3 maatregel afgekondigd vanaf 1 oktober a.s. voor drie keer een driemaandsperiode. De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. NOW 3 kan vanaf half november worden aangevraagd met terugwerkende kracht naar 1 oktober.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wij begrijpen het wanneer u vragen heeft over de NOW. Wij denken graag mee over hoe deze steunmaatregelen door u kunnen worden benut en de vereisten hierbij kunnen worden opgevolgd. Neem hiervoor contact met ons op via 033 434 72 00 of info@hlg.nl