Nieuws

22 september 2020

Omdat de NOW Vaststelling en controle complexe begrippen zijn, hebben wij deze voor nader toegelicht.

 

NOW SUBSIDIE VASTSTELLING

Voor deze NOW subsidieaanvragen moeten de bedrijven die hier gebruik van hebben gemaakt een vaststelling met het daadwerkelijke omzetverlies opstellen en insturen. Afhankelijk van de hoogte moet deze vaststelling vergezeld gaan van een accountantsproduct of derdenverklaring.
Boven de € 100.000 voorschot en/of € 125.000 vaststelling moet deze verzegeld gaan van een accountantsverklaring. Tussen de € 100.000 en € 20.000 voorschot en/of € 125.000 en € 25.000 vaststelling volstaat een derdenverklaring.

Vanaf 7 oktober kan een vaststelling NOW 1 worden aangevraagd. De uiterlijke termijn van aanvragen is 24 weken (maart 2021), tenzij er sprake is van een vaststelling welke vergezeld moet gaan van een verklaring van een accountant. Dan wordt de termijn verlengd naar 38 weken (juni 2021).

NOW SUBSIDIE CONTROLE

Het ministerie van Sociale Zaken en de NBA hebben zich de laatste maanden gebogen over hoe deze accountantsverklaring en ook derdenverklaring eruit zouden moeten zien. Woensdag 9 september heeft de NBA verschillende controlestandaarden bij de NOW regeling ter consultatie aan haar leden verstuurd.

Hoewel de consultatieperiode loopt tot 24 september 2020 hebben we nu een beter beeld wat de verwachtingen zijn, omtrent de betrokkenheid en de verschillende producten van de accountant bij vaststelling van de subsidie bij een voorschot van € 100.000 of hoger en/of een vaststelling van € 125.000 of hoger.

MATRIX VAN ACCOUNTANCY NIEUWS TER VERDUIDELIJKING

In de onderstaande matrix van Accountancy Nieuws is te zien dat er een onderscheid is aangebracht tussen controleplichtige en niet-controleplichtige klanten enerzijds en vaststellingen onder en boven de € 375.000 anderzijds.

Zoals u kunt zien variëren de opdrachten van assurance-opdrachten met redelijke mate van zekerheid (vergelijkbaar met een controleopdracht) tot een aan assurance verwante opdracht met aanvullende zekerheden.

Wij maken ons op om de komende tijd deze opdrachten uit te voeren, mochten wij hierbij ook u van dienst kunnen zijn, neemt u dan alstublieft contact met ons op via 033 434 72 00 of info@hlg.nl.

Wilt u onderstaand schema per mail ontvangen? Laat het ons weten via info@hlg.nl