Nieuws

22 december 2020

Als werkgever heeft u te maken met de werkkostenregeling. De werkkostenregeling kent een vrije ruimte waarbinnen een werkgever onbelast vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen kan doen aan werknemers. Hieronder valt ook de directeur groot aandeelhouder (DGA). Voor 2020 bedraagt de vrije ruimte 3% over het fiscale loon tot € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte 1,2%.

 

GEBRUIKELIJKHEIDSCRITERIUM

De belastingdienst toets of een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling gebruikelijk is.  Echter, bij een bedrag per werknemer per jaar onder de € 2.400 toetst de belastingdienst niet aan dit gebruikelijkheidscriterium. Een netto vergoeding of bonus tot € 2.400 behoort hierdoor tot de mogelijkheden. Ook voor de DGA kan dit aantrekkelijk zijn. Met het einde van het jaar in zicht loont het om te bekijken of er nog vrije ruimte over is.

ATTENTIEPUNTEN

Voor een vergoeding of bonus die wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte is vastlegging op werknemersniveau niet vereist. Het is van belang dat de vergoeding binnen uw administratie wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Uitbetaling los van de verloning behoort hierdoor tot de mogelijkheden. Het is wel van belang dit voor het eind van 2020 te regelen.

De werkkostenregeling wordt in beginsel toegepast per werkgever (inhoudingsplichtige). Er kan gekozen worden voor toepassing van de concernregeling. Dit houdt kortgezegd in dat de vrije ruimte concern breed wordt berekend.

WEES ALERT!

In het huidige corona-tijdperk moet echter worden opgepast met bonussen als ook steunmaatregelen zijn aangevraagd zoals de NOW of als er uitstel van betaling is aangevraagd. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden als dit speelt. Neem voor advies en/of vragen contact met ons op via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.