Nieuws

6 april 2020

Ondanks de Corona-crisis zijn er voldoende mogelijkheden om uw onderneming staande te houden of zelfs te versterken. Slim ondernemen zorgt er zelfs voor dat ondernemers kosten kunnen besparen. Wij denken graag in heldere oplossingen om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in deze ongrijpbare tijd. Daarom delen wij de komende weken een aantal van deze oplossingen op onze website. Deze week hebben we aandacht voor de DGA’s en hun B.V. 

 

DGA’s zijn bij wet verplicht om salaris uit hun B.V. op te nemen en zij moeten loonheffing en inkomstenbelasting betalen over het opgenomen salaris. Terwijl, om het bedrijf financieel gezond te houden, DGA’s er graag voor zouden kiezen om tijdelijk géén salaris uit de B.V. te halen. De Belastingdienst komt daarom alle DGA’s tegemoet door drie maanden uitstel van betaling aan te bieden.

Omdat uitstel geen afstel is kunnen veranderingen binnen de rechtsvorm van de onderneming een oplossingen zijn die belastingbesparing oplevert. Een voorbeeld is het overhevelen van een B.V. naar een eenmanszaak. Bij deze rechtsvorm is de eigenaar niet verplicht om salaris uit zijn onderneming te halen en bovendien zal bij tegenvallende resultaten de belastingdruk aanzienlijk lager zijn dan in de B.V.-vorm. Of het opzetten van een vennootschap onder firma tussen de DGA en de B.V. waarbij de DGA uit loondienst van de B.V. gaat en als ondernemer gaat samenwerken met de B.V.

Een belangrijke kanttekening bij deze ontwikkelingen is dat in beide gevallen de DGA persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schulden van de onderneming wat in de B.V. natuurlijk uitgesloten was. Door samen met u kritisch naar uw persoonlijke situatie te kijken, kunnen wij dit risico voorkomen.

Wilt u hierover meer weten?  Bel ons gerust voor een online afspraak, bijvoorbeeld via Teams.