Nieuws

19 mei 2016

Heeft u kantoor aan huis in een huurwoning? Dan heeft u in sommige gevallen recht op aftrek van huisvestingslasten! Een paar rechters zijn het oneens over de etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen en zijn er tegenstrijdige uitspraken geweest. Echter, de Belastingdienst geeft nog steeds aan dat aftrek van huisvestingslasten in een gehuurde woning mogelijk is. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn.

 1. U bent ondernemer
  Een belangrijke voorwaarde is, dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Aftrek van kosten voor een werkruimte is niet mogelijk als u loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden geniet.
 2. Eigen opgang
  Een zelfstandige werkruimte is een werkruimte met een eigen opgang en eigen sanitaire voorzieningen. De ruimte is zo vormgegeven dat u deze werkruimte zou kunnen verhuren aan een onafhankelijke derde.
 3. Minimaal 11% van het woonoppervlak
  Daarnaast moet de werkruimte minimaal 11% van het totale woonoppervlak zijn. De ruimte voor het archief/opslag wordt ook meegeteld als zakelijk gebruik. Ruimtes die zowel zakelijk als privé worden gebruikt zoals de gang en het toilet, mag u buiten beschouwing laten – maar dat hoeft niet!
 4. Huurrecht is aangemerkt tot ondernemingsvermogen
  De laatste voorwaarde is, dat het huurrecht van het pand tot het ondernemingsvermogen is aangemerkt of administratief gesplitst is bij aanvang van de onderneming of bij aanvang van de huur. In dat geval mogen de huisvestingslasten in aftrek worden gebracht. Huisvestingslasten zijn naast de huurlasten bijvoorbeeld het gas/water/licht en de gemeentelijke belastingen. Verder mag u de kosten voor de inventaris en laptop of computer in aftrek brengen. Omdat u echter de woning voor het grootste gedeelte privé gebruikt, volgt er een bijtelling van een vastgesteld percentage (veelal 1,85%) van de WOZ van het pand. Ook volgt er een bijtelling van de eventueel ontvangen huurtoeslag die pro rata (m2 werkruimte/m2 totale woonoppervlak) moet worden toegerekend en aangemerkt wordt als winst uit onderneming.

 
Een rekenvoorbeeld
Uw werkruimte beslaat 11% van het totale woonoppervlak en u betaalt € 500 huur per maand voor de woning. De andere woonlasten zijn € 2.500. U ontvangt € 200 huurtoeslag per maand en de WOZ van het pand is € 180.000. Het bijtellingspercentage is 1,85%.

In dat geval komen de totale huisvestingslasten op jaarbasis uit op € 8.500. De bijtelling is 1,85% van € 180.000 – dat is € 3.330. De bijtelling van huurtoeslag is 11% x 200 x 12 maanden = € 264. De aftrekbare kosten van de huisvestingslasten komen hiermee neer op € 4.906 (8.500-/-3.330-/-264).

Meer weten? Neem contact met ons op!