Nieuws

6 december 2023
Online oprichten BV

Online oprichten bv’s mogelijk vanaf 1 januari 2024

Het Wetsvoorstel online oprichting besloten vennootschappen wordt van kracht op 1 januari 2024, bevestigd door minister Franc Weerwind tijdens een congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Enkele maanden geleden heeft de Eerste Kamer een voorstel goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Deze wijzigingen zijn een gedeeltelijke implementatie van de EU-richtlijn 2019/1151 over het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht. Deze EU-richtlijn vervangt de EU-richtlijn 2017/1132.

Online passeerplatform
Dankzij dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om online besloten vennootschappen op te richten zonder fysieke aanmelding bij een autoriteit, persoon of instantie. Hierbij speelt een online passeerplatform een rol, zoals de KNB uitlegt. Volgens het wetsvoorstel moet de notaris verbonden zijn met een speciaal door de KNB beheerd systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem verschijnt de cliënt online voor de notaris via een digitale audio-videoverbinding. Digitale identificatie en ondertekening vinden ook via dit systeem plaats. Na het passeren van een digitale notariële akte moet deze digitaal worden bewaard bij de KNB als onderdeel van het notariële protocol. Het centrale passeerplatform is klaar voor gebruik, waardoor op elk moment gestart kan worden.

Wetsvoorstel aangenomen
Sinds 1 augustus 2021 is het volgens een Europese richtlijn mogelijk om volledig online een besloten vennootschap op te richten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gebruikgemaakt van de uitstelmogelijkheid die de Europese richtlijn biedt. In april 2022 is het wetsvoorstel voor digitale oprichting van een bv naar de Tweede Kamer gestuurd. In juni 2023 is dit wetsvoorstel aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2024 is het dus mogelijk om digitaal een bv op te richten.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit al geruime tijd voor de introductie van een digitale notariële akte. Met behulp van videoconferentie, digitale identificatie en ondertekening kan het notariaat voldoen aan de eisen voor volledige online oprichting van bv’s, met behoud van notariële waarborgen zoals rechtszekerheid en rechtsbescherming, en het voorkomen van fraude en misbruik. De wet schrijft voor dat de notaris verbonden moet zijn met een speciaal door de KNB beheerd systeem voor gegevensverwerking, dat klaar is voor gebruik vanaf 1 januari.

Heeft u hulp nodig bij het oprichten van een bv? Neem contact op met uw relatiebeheerder bij HLG. Wij helpen u graag.

Auteur: Carlos Apapoe, Partner