Nieuws

28 april 2020

Op 21 april verscheen een interessant artikel op www.taxlive.nl aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland dat ook bij de verhouding van 98% van beide ouders en 2% van de dochter er sprake is van een open fonds voor gemene rekening. Maar wat is nou ook alweer een open fonds voor gemene rekening?

Een open fonds voor gemene rekening, ook wel OFGR, is een samenwerking tussen partijen. Dat zijn een bewaarder die juridisch eigenaar is van het ingebrachte vermogen. Een beheerder van het vermogen die verantwoording aflegt aan de participanten. En minimaal twee participanten, die gerechtigd zijn tot het vermogen in verhouding hoeveel zij participeren binnen de OFGR. De participanten kunnen hier zelf optreden als bewaarder of beheerder.

Bij een open fonds voor gemene rekening is het vermogen in box 2 belast, in plaats van in box 3.

Wilt u precies weten wat de uitspraak van de Rechtbank inhield? Klik hier voor het hele artikel.