Nieuws

10 juni 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers en zzp’ers in Nederland kunnen, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen, subsidie aanvragen voor hun vaste lasten.


Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. Hierdoor ontvingen zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie.

RUIMERE REFERENTIEPERIODE

De overheid wil ook deze ondernemers in het 2e kwartaal zoveel mogelijk helpen. Daarom kunnen zij bij TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020). De TVL Q2 2021 kan vanaf 25 juni worden aangevraagd.

ZO ZIET TVL Q2 2021 ERUIT

De TVL-subsidie Q2 is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten in uw sector en het omzetverlies in Q2 (minimaal 30%). Het subsidiepercentage is 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten. Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q2 2021 aanvragen. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen ook TVL Q2 2021 aanvragen.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wilt u dat we meekijken naar de mogelijkheden voor TVL Q2? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.