Nieuws

28 januari 2021

De coronacrisis is inmiddels een langlopende economische crisis. Mensen met een dienstverband, maar vooral ook de ondernemers zijn hard getroffen. Met name door de geldende, strenge maatregelen en het opraken van hun opgebouwde, financiële buffers. Door de start van de vaccinatiecampagne is er licht aan het einde van de tunnel, maar dat neemt niet weg dat ondernemers nu een loodzware tijd doormaken. Het kabinet breidt voor deze groep het steun- en herstelpakket fors uit. Wat deze uitbreiding inhoudt, zetten we voor u op een rij.

 

TVL (TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN)

 • Hierbij wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten.
 • Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB.
 • Er komt een specifieke regeling voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn gestart.

 

VOORRAADVERGOEDING DETAILHANDEL

 • In het eerste kwartaal geldt een opslag van 21% op het vaste lastenpercentage in de TVL (dit was 5.6%) tot een maximum van € 200.000.

 

STARTERS

 • Starters die hun onderneming zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021.
 • In het tweede kwartaal van 2021 kunnen deze starters die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.
 • Starters kunnen gebruik maken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000.
 • Tot slot: naar verwachting gaat het loket in mei open.

 

NOW (NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKGELEGENHEID) EN TOZO (TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS)

De NOW-subsidie van de loondoorbetaling wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom.

 • Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart van datzelfde jaar.
 • De TOZO-uitkering kan vanaf 1 februari 2021 aangevraagd worden met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Dus op 1 februari 2021 kan men TOZO aanvragen vanaf 1 januari 2021 en op 1 maart kan met de TOZO aanvragen vanaf 1 februari 2021.
 • Tot slot: per 1 april gaat de verlengde TOZO in.

 

EVENEMENTEN

Er komt een garantiefonds voor de organisatoren van evenementen, zodat zij aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals. Uiteraard allemaal vanaf het moment dat dit weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Het kabinet heeft bekend gemaakt 300 miljoen euro te reserveren om de evenementenbranche weer op te starten.

 

BELASTINGMAATREGELEN

 • De periode van uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen worden aangevraagd tot 1 juli 2021.
 • Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.
 • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.
 • Terugbetaling van deze belastingschuld schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.
 • De ondernemer krijgt 36 maanden de tijd voor het terugbetalen van de belastingschuld.
 • Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

 

OVERIGE MAATREGELEN

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de WET homologatie onderhands akkoord (WHOA), onderdeel van de TOA. Deze combinatie stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.

Bron: Rijksoverheid