Nieuws

15 september 2016

Bent u als DGA in een echtscheidingsprocedure beland? En heeft u een woordenwisseling over de hoogte van de partneralimentatie? Houd dan rekening met het volgende. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van uw draagkracht en daarvoor zijn al uw schulden van belang. Ook de schuld die u in rekening-courant heeft aan uw BV. Uw draagkracht neemt af als u kunt aantonen dat u moet aflossen op uw rekening-courantschuld – omdat de Belastingdienst dat eist, omdat uw BV zelf haar schulden moet aflossen of omdat dat nu eenmaal overeengekomen is. Omdat uw draagkracht hierdoor lager is, wordt ook het bedrag dat u aan partneralimentatie kunt betalen lager. Een goede reden om in de rekeningcourantovereenkomst in ieder geval een aflossingsverplichting op te nemen.