Nieuws

6 december 2021
powerpoint presentatie

Voor uw bedrijf kunt u een zakelijke bankpas hebben. Als u met deze pas betalingen doet, moet u deze wel kunnen verantwoorden in uw administratie. Wanneer u als directeur groot aandeelhouder (dga) de betalingen niet kunt verantwoorden, wijst dat op een verkapte winstuitdeling.

Recentelijk kwam een soortgelijke situatie ook voor bij de Rechtbank in den Haag. Een dga had de zakelijke bankpas van de werkvennootschap ook gebruikt als privé-bankpas. Maar deze betalingen waren niet in de administratie verantwoord.

CORRECTIES OP RESULTAAT VENNOOTSCHAP

De Belastingdienst zag dit allemaal in 2017 bij een boekenonderzoek. De inspecteur paste vervolgens diverse correcties toe op het resultaat van de werkvennootschap. Uit opgevraagde bankstukken bleek dat de omzet die de bv werkelijk ontving afweek van de omzet die de man had opgegeven. Daarnaast had de bv een boekwinst op de verkoop van twee auto’s niet opgegeven. Verder vermeldde zij een lager bedrag aan rente over de eigenwoninglening aan de dga dan hij was verschuldigd. Bovendien waren de lonen volgens de aangifte vennootschapsbelasting hoger dan de lonen volgens de aangifte loonheffingen. Ook vond de fiscus dat de dga geen sluitende rittenregistratie had bijgehouden voor de auto van de zaak. Ten slotte corrigeerde de inspecteur het loon van de dga, waarbij hij de gebruikelijkloonregeling in acht nam. Aan de hand van de correcties berekende hij het bedrag dat de bv verkapt aan de dga had uitgekeerd. Vervolgens legde de Belastingdienst de dga navorderingsaanslagen IB/PVV en vergrijpboetes op.

 

UITSPRAAK RECHTER

De dga tekende beroep aan tegen de navorderingsaanslagen en boetes. De rechtbank oordeelde dat de dga niet aan zijn aangifteverplichting had voldaan. Toch zijn niet alle fiscale correcties redelijk. Zo heeft de inspecteur te veel rente gecorrigeerd. Verder heeft een dubbeltelling plaatsgevonden van de omzetbelasting op privékosten. De rechtbank verlaagde daarom de navorderingsaanslagen.

 

LES UIT DEZE UITSPRAAK

Mocht u als DGA dus toch privé-uitgaven doen met een zakelijke bankpas, geef dan goed in de administratie van de BV aan waarvoor deze uitgave is gedaan.

Als u hulp nodig heeft bij uw administratie, neem dan gerust contact met ons op via info@hlg.nl of bel ons 033-4347200.