Nieuws

29 juni 2022
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest (24 december 2021) rechtsherstel geboden voor belastingplichtigen met vermogen in box 3. Dit geldt voor de jaren vanaf 2017 tot en met 2020. In dit artikel behandelen we kort hoe dit rechtsherstel eruit ziet en wanneer u hier recht op heeft.

GEBODEN RECHTSHERSTEL

Het rechtsherstel vindt plaats volgens de forfaitaire spaarvariant. Met deze spaarvariant wordt rekening gehouden met de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen. De fictieve verdeling vervalt.

Spaargeld wordt belast op basis van de gemiddelde rente in het betreffende belastingjaar. Voor beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarig gemiddelde rendement. Voor schulden geldt de gemiddelde rente op hypotheekschulden in het betreffende belastingjaar. Doel hiervan is om een betere aansluiting te maken op het werkelijk behaalde rendement op uw vermogen in box 3.

Als u recht heeft op rechtsherstel gaat dit automatisch. Dit rechtsherstel kan alleen in uw voordeel uitpakken.

Voor de jaren vanaf 2021 zal ook op basis van de spaarvariant belasting geheven worden. Volgens de huidige plannen van het kabinet wordt het systeem vanaf 2025 gewijzigd in een vermogensaanwasbelasting. Dit betekent dat belasting wordt geheven over het werkelijk behaalde rendement (bijvoorbeeld rente, dividend of huurinkomsten). Daarnaast wordt de vermogensmutatie belast (bijvoorbeeld koersresultaat van beleggingen).

WANNEER RECHT OP RECHTSHERSTEL

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de heffing over box 3 (2017 – 2020) gaat het rechtsherstel automatisch.

Als u geen bezwaar heeft gemaakt geldt het volgende:

  1. Is er nog geen aanslag opgelegd over één van de jaren 2017-2020, of de aanslag stond nog niet onherroepelijk vast op 24 december 2021? In dat geval zal uw aanslag automatisch worden opgelegd rekening houdend met het rechtsherstel. Deze aanslagen worden vanaf september/oktober verwacht.
  2. Stond uw aanslag over één van de jaren 2017-2020 al onherroepelijk vast op 24 december 2021? In dat geval krijgt u geen automatisch rechtsherstel. Het is nog onduidelijk of er rechtsherstel komt voor deze aanslagen. Het kabinet besluit hierover voor Prinsjesdag 2022. U hoeft op dit moment nog niets te doen.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.