Nieuws

16 juli 2020

Heeft u een maatschappelijke onderneming? Dan zijn de huidige rechtsvormen wellicht niet toereikend voor uw activiteiten. Hier komt verandering in, want het Ministerie van Economische Zaken heeft er in samenspraak met het kabinet voor gekozen om ondernemingen die zich bezighouden met economische kwesties als energie, klimaat, veiligheid en zorg een aparte juridische status toe te kennen in de vorm van een Maatschappelijke B.V. Het wetsvoorstel wordt momenteel voorbereid.

De aparte wet moet ervoor zorgen dat maatschappelijke ondernemingen herkenning én erkenning krijgen. Dat er voor hen passende regels komen met betrekking tot het maatschappelijk ondernemerschap. In de wet wordt daarom onder andere opgenomen waar een onderneming aan moet voldoen om zich in te schrijven als Maatschappelijke BV en binnen welke maatschappelijke kaders zij kunnen en mogen opereren.

Maar daar blijft het niet bij. De bedrijven met de rechtsvorm ‘Maatschappelijke B.V.’ krijgen ook actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het krijgen van een financiering. Tevens wordt er een werkgroep opgesteld die het delen van kennis op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen de overheid en de ondernemers stimuleert.

Kortom: een positieve verandering die binnen de ondernemerswereld van harte welkom is.

Wilt u meer weten over de aparte wet? Klik hier voor het artikel in ‘Accountancy van Morgen’ voor uitgebreide informatie over het wetsvoorstel of neem contact op met Harry Geerts van HLG via 033 – 434 72 00.