Nieuws

19 januari 2021

Wellicht heeft u er al over gelezen, het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 2 januari 2021 verhoogd naar een bedrag van € 47.000 per jaar. Dat is een loonstijging van ruim 2%. In 2020 was het gebruikelijk loon nog € 46.000 euro en in de drie jaren daarvoor € 45.000 per jaar. Wat is het gebruikelijk loon en wat betekent deze loonstijging? We leggen het u uit.

 

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder, dus een dga, voor zijn werk in de eigen bv een salaris in de loonaangifte moet opnemen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Hij of zij mag zichzelf een lager salaris uitkeren uit de eigen bv, maar dan moet dat aannemelijk worden gemaakt aan de hand van het loon van de werknemer die het “meest vergelijkbaar” is. Dat is iemand in loondienst met een functie die lijkt op die van de dga, maar die geen aanmerkelijk belang heeft.

ANDERSOM

Het kan ook andersom, dat een hoger loon dan € 47.000 gebruikelijk is. De dga moet dan het loon stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het salaris van de werknemer van de bv die juist het meeste verdient.

WIJ ADVISEREN U GRAAG

Juist met een coronajaar als 2021 zijn er wel bijzondere steunmaatregelingen die van invloed zijn op het berekenen van het gebruikelijk loon. Wilt u hierover meer weten of wilt u dat wij u hierin adviseren? Dat doen we graag, neem contact met ons op via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.