Nieuws

29 juni 2018

Een onderneming maakt een belangrijk deel uit van het leven van een ondernemer (DGA) en zijn of haar partner. Gaat de ondernemer scheiden, dan wordt de waardering van de aandelen bijna altijd meegenomen in de onderhandeling. Zij vormen immers vaak een flink deel van het vermogen. Maar hoe weet u wat de waarde van een onderneming is? Schakel hiervoor een Register Valuator in!

 In een echtscheidingssituatie is het van belang dat de waarde van een onderneming zorgvuldig bepaald wordt. Tijdens een emotionele gebeurtenis als een scheiding is het goed om daarbij een adviseur in te schakelen. Een Register Valuator is in dit geval de juiste persoon. Dit is een specialist op het gebied van bedrijfswaardering, die de waardering van de onderneming op een efficiënte manier bepaalt. Onze adviseurs houden rekening met uw situatie: voor ons telt de mens voor de cijfers.

Vaak ervaren ondernemers de kosten als een drempel om een waardebepaling te laten uitvoeren. Terwijl het ten tijde van een echtscheiding juist zo belangrijk is om te weten wat de (indicatieve) waarde van de onderneming is. Wij zorgen daarom dat de doorlooptijd kort is en dat de kosten van de waardebepaling beperkt blijven.

 

ANALYSE VAN DE FINANCIËLE SITUATIE                                                                                                                                  Hoe gaat zo’n waardering in z’n werk? Allereerst vindt er een analyse plaats van de financiële situatie van de onderneming. Dit doen we aan de hand van de documenten die u in uw bezit heeft. Denk hierbij aan begrotingen, jaarrekeningen en managementrapportages. Op deze manier brengen we de financiële situatie van de onderneming in kaart. Ook wordt bekeken wat de toekomstige potentie is van de geldstromen. We schatten in wat de vermogenskostenvoet oftewel het risicoprofiel van de onderneming is. De uitkomsten hiervan geven we weer in een helder en beknopt waarderingsrapport. Dit rapport bespreken we met de ondernemer, met de partner van de ondernemer of met allebei – afhankelijk van de situatie. Vaak werken we tijdens dit proces samen met advocaten en notarissen die de waarderingsvraagstukken bij echtscheiding deskundig begeleiden.

HET WAARDERINGSRAPPORT                                                                                                                                                         Het rapport is praktisch en gedegen opgezet. Dit vormt een goede basis voor de onderhandelingen tijdens de echtscheiding. De gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de toekomstige geldstromen en het risicoprofiel zijn inzichtelijk gemaakt voor de ondernemer, zijn of haar partner en eventuele andere betrokkenen. De kosten kunnen we laag houden omdat we werken binnen HLG op een efficiënte wijze met onder andere een standaardisatie van rekenmodellen en rapportages. Zo beperken we de kosten van het waarderingsproces in de toch al kostbare echtscheidingsprocedure. Heeft u al eerder een waardering van de onderneming laten uitvoeren? U kunt ons ook inschakelen voor een second opinion op een bestaande waardering.

 

IN ELKE SITUATIE HET JUISTE ADVIES                                                                                                                                       Tijdens het proces van de echtscheiding en de waardering van de onderneming kunnen wij, afhankelijk van de situatie, de rol vervullen van partijdeskundige, bindend adviseur of mediator. Op die manier krijgt u het juiste advies. En dat is precies wat u nodig heeft in de roerige en emotionele periode tijdens een relatiebreuk.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.