Nieuws

19 mei 2016

In 2017 mag u € 100.000 belastingvrij schenken aan iedereen tussen de 18 en 40 die het geld gebruikt voor de financiering van zijn eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling kennen wij uit 2013/2014. Hieronder vindt u de voorwaarden voor deze schenking.

U heeft geen schenkingen in het verleden gedaan
Heeft u aan iemand in het verleden nog niet eerder geschonken? Dan mag u in 2017 € 100.000 belastingvrij schenken. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de persoon aan wie u schenkt tussen de 18 en 40 jaar is en dat hij de schenking gebruikt voor de eigen woning. Ook moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan. Wilt u de schenking uitsmeren over twee of drie opeenvolgende jaren? Dan geldt ook voor de volgende jaren dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar is, dat hij de schenking gebruikt voor de eigen woning en dat er aangifte moet worden gedaan.

Schenkingen in 2015 of 2016 gedaan? Voorwaarden voor aanvullen
Heeft u in 2015 of 2016 aan iemand geschonken, dan mag u deze schenking in 2017 of 2018 aanvullen tot € 100.000. Dit mag als de schenking in 2015 of 2016 onder de huidige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning valt. Ofwel: de begunstigde is tussen de 18 en 40 jaar, hij gebruikt de schenking voor de eigen woning en er wordt aangifte gedaan.
Heeft u in 2015 of 2016 slechts een gedeelte van de vrijstelling voor de eigen woning benut, dan vervalt het restant van die oude vrijstelling. Slechts het verschil tussen de oude maximale vrijstelling en de huidige € 100.000 mag u nu belastingvrij schenken.

Heeft u tussen 2010 en 2014 een verhoogde schenking gedaan? Dan kunt u in 2017 niet meer aanvullen. U heeft de mogelijkheid om aan te vullen tot € 100.000 in 2013 – 2014 ook gehad. De wetgever heeft ervoor gekozen u niet nogmaals deze mogelijkheid te bieden. Hierbij is niet relevant of uw kind in 2014 wel of niet een eigen woning had.

Schenkingen vóór 2010 gedaan? Voorwaarden voor aanvullen
Heeft u voor 2010 een verhoogde schenking gedaan? Dan kunt u in 2017 alleen aanvullen als u in 2015 of 2016 eerst aanvult tot € 53.016, de huidige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2010 kenden wij nog geen schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. U krijgt daarom nu de kans om uw schenking belastingvrij aan te vullen tot € 53.016.

Wilt u in 2017 gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, bereidt u dat dan in 2016 vast voor.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.