Nieuws

30 januari 2019

Welk bedrag mag u dit jaar belastingvrij schenken aan uw kinderen? En wat zijn de nieuwe tarieven voor de schenkbelasting als u over deze bedragen heen gaat? We zetten de vrijstellingen en tarieven voor 2019 voor u op een rij. 

De tarieven voor de schenkbelasting worden bepaald door de relatie tussen de ontvanger en de schenker. Het maakt dus verschil of u schenkt aan bijvoorbeeld uw kinderen, kleinkinderen of een goede vriend.  

 

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING KIND OF PLEEGKIND  

Schenkt u aan uw kinderen of pleegkinderen? Dan kunt u in 2019 belastingvrij € 5.428 schenken per kind. Heeft u (pleeg)kinderen tussen 18 en de 40 jaar? Of gaat het om (pleeg)kinderen die ouder zijn dan 40, maar met een partner die nog geen 40 is? Dan mag u het bedrag eenmalig verhogen tot € 26.040. Een uitzondering hierop vormt de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een dure studie. Bijvoorbeeld bij een particuliere opleiding. De vrijstelling geldt dan voor een bedrag van € 54.246 voor (pleeg)kinderen tussen 18 en 40 jaar.  

Let op: deze bedragen komen niet bovenop, maar in plaats van de € 5.428! Het gaat bovendien om een eenmalige schenking: besluit u dit jaar tot deze schenking over te gaan, dan mag u uw kind in de toekomst niet nogmaals een belastingvrije schenking van deze omvang doen. Ook niet voor een dure studie of de eigen woning.  

 

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING ANDERE RELATIES  

Wilt u een schenking doen aan andere relaties dan uw kind of pleegkind? Bijvoorbeeld aan uw (achter)kleinkinderen, aan een broer of zus of aan een vriend? Dan is het belastingvrije schenkbedrag € 2.173 in 2019.  

 

VRIJSTELLINGEN TE BESTEDEN AAN DE EIGEN WONING  

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om eenmalig belastingvrij een bedrag te schenken dat besteed kan worden aan de eigen woning. Dit kan gaan om de koop van de woning, maar ook om een verbouwing. De hoogte van dit bedrag, ook wel de ‘jubelton’ genoemd, is voor 2019 € 102.010. U mag dit bedrag schenken aan iedere relatie tussen 18 en 40 jaar: kinderen, kleinkinderen, neefjes of nichtjes of vrienden. Let op: ook hierbij gaat het om een eenmalige schenking. En u mag nog niet eerder de ‘gewone’ belastingvrije schenking hebben benut. 

 

BENT U GESCHEIDEN? DAN GELDT DIT! 

Als twee ouders apart van elkaar een schenking doen, telt u dan de bedragen bij elkaar op. De Belastingdienst kijkt namelijk bij de schenking naar de ontvanger. Gaat het dus om een kind van gescheiden ouders, kijk dan goed of beide bedragen onder de vrijstelling blijven. 

 

TARIEVEN SCHENKBELASTING 

Wilt u meer schenken dan de vrijgestelde bedragen? Dan gelden deze belastingtarieven: 

 

Voor belaste schenkingen tot € 124.727 

Bij kind of pleegkind: 10% 

Bij kleinkind of achterkleinkind: 18% 

Andere relaties:30% 

 

Voor belaste schenkingen van € 124.727 en hoger 

Bij kind of pleegkind: 20% 

Bij kleinkind of achterkleinkind: 36% 

Andere relaties:40% 

 

MAAK EEN FINANCIEEL PLAN! 

Tot slot: denk goed na voordat u een schenking doet. Ook al kunt u schenken, u hóeft het niet te doen. Bedenk goed of u de bedragen zelf niet nodig heeft. Een financieel plan kan u hierbij helpen. Heeft u advies nodig? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.