Nieuws

22 november 2018

Een versoepeling van het ontslagrecht, een langere proeftijd en een langer tijdelijk contract: het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Wat zijn de plannen precies? U leest ze hieronder!

 

ONTSLAGRECHT VERSOEPELD

Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan. Op dit moment kan een werkgever iemand alleen ontslaan op basis van één ontslaggrond. Het plan is om de ‘cumulatiegrond’ in te voeren. Dat wil zeggen dat redelijke gronden die elk op zich onvoldoende reden zijn voor ontslag, bij elkaar opgeteld toch voldoende aanleiding zijn voor ontslag.

 

LANGER TIJDELIJK CONTRACT

Het wordt voor werkgevers mogelijk om een vast contract pas na drie jaar aan te bieden. Momenteel is dat al na twee jaar. Dit moet een stimulans zijn om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

 

LANGERE PROEFTIJD

De huidige proeftijd is twee maanden bij een arbeidscontract van twee jaar of langer of bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Dit verandert: de proeftijd wordt bij een eerste contract verlengd naar vijf maanden, als de werkgever een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Gaat het om een eerste contract voor meer dan twee jaar? Dan kan de proeftijd maximaal drie maanden bedragen.

 

ONTSLAGVERGOEDING

Een werknemer die ontslagen wordt, heeft recht op een wettelijke ontslagvergoeding, ook wel ‘transitievergoeding’ genoemd. Deze vergoeding bij ontslag is afhankelijk van het aantal dienstjaren en van de hoogte van het salaris. De vergoeding is in 2018 maximaal € 79.000. Is het jaarsalaris hoger dan dat, dan bestaat de vergoeding uit één jaarsalaris. Volgend jaar wordt dit maximaal € 81.000 of één jaarsalaris.

En er verandert nog iets: onder de nieuwe regeling wordt de transitievergoeding al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst opgebouwd. Op dit moment is dat pas na twee jaar. Daarentegen is er niet langer sprake van een stijging van de transitievergoeding bij een dienstverband van tien jaar of langer. Wordt de ontbinding toegekend op basis van ontslag (de cumulatiegrond)? Dan kan de rechter de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen.

DEFINITIEF NA GOEDKEURING

De plannen over de arbeidsrechtherziening maken onderdeel uit van het regeerakkoord. De nieuwe maatregelen zijn nog niet definitief: ze moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Wilt u meer informatie? U kunt gerust contact opnemen met uw relatiebeheerder.