Nieuws

25 oktober 2018

Een stichting voor eerstelijnszorg ontvangt regelmatig facturen van bestuursleden. Deze bestuursleden hebben geen contract en zijn niet in dienst van de stichting: de bestuursleden factureren vanuit hun bv of eenmanspraktijk. Op een dag krijgt de stichting een vervelende brief van de belastinginspecteur: een naheffing premies werknemersverzekeringen plus een boete. Hoe kan dat? En hoe kan een stichting dit voorkomen?  

 

Over de naheffing van premies over 2016 en 2017 is de inspecteur van plan een boete op te leggen van 10%. De stichting is hier verontwaardigd over: er is namelijk helemaal geen sprake van een arbeidsrelatie met de bestuurders. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van aangesloten zorgpartners. De bestuursleden declareren hun bestede tijd tegen een uurtarief plus de gemaakte onkosten.  

 

ARGUMENTEN VOOR DE NAHEFFING

Waarom dan deze naheffing? De inspecteur baseert zijn standpunt op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 april 2015. De bestuurders functioneren weliswaar als zelfstandigen, formeel zijn ze in dienstbetrekking. De criteria voor een civiele dienstbetrekking zijn: (1) persoonlijk arbeid verrichten, (2) gezagsverhouding en (3) vergoeding/loon. De fiscus heeft dus gelijk: de bestuurders staan onder gezag van de vergadering van aangesloten zorgpartners. De vraag is echter of de boete terecht is. Er was namelijk geen opzet in het spel. Het zou moeten lukken om de inspecteur en/of de belastingrechter te overtuigen van de goede trouw in deze zaak en daarmee de boete van tafel te krijgen. 

 

WAT TE DOEN?

Om in de toekomst dit soort kwesties te voorkomen, is het verstandig om te werken met een Overeenkomst van Opdracht (OvO). Veel stichtingen werken hiermee. De fiscus benadert deze gevallen strikt formeel: 

  1. is er een OvO, en zo ja 
  2. biedt die overeenkomst de mogelijkheid om een bestuurder instructies te geven of zelfs naar huis te sturen? 

  

Is het antwoord op de eerste vraag ‘nee’ en op de tweede vraag ‘ja’? Dan kan het misgaan, ook al worden er in de praktijk nooit instructies gegeven. 

 

Wilt u hier meer over weten, bel of mail dan met uw relatiebeheerder.