Nieuws

15 september 2016

iStock_000055460606_XXXLargeUITSNEDEHet nieuwe collegejaar weer is aangebroken. Dat betekent voor de studenten weer een flinke investering in boeken, collegegeld en andere zaken. Mag u als ouders de studiekosten voor uw uit- of thuiswonende kinderen betalen? Of beschouwt de Belastingdienst dit als een schenking, met heffing van schenkbelasting tot gevolg?

Studeren is een dure hobby. De overheid draagt hierin bij door middel van studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat onder andere uit een lening en een prestatiebeurs.

  • De prestatiebeurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De overheid vraagt ouders naar draagkracht bij te dragen in de studiekosten van de kinderen. Deze ouderlijke bijdrage wordt berekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • De lening is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Iedereen mag maximaal € 1.027 per maand lenen gedurende maximaal 7 jaar. Na de studie moet de student de lening terugbetalen. Om te voorkomen dat uw kind een studieschuld opbouwt, draagt u wellicht meer bij in de studiekosten dan de ouderlijke bijdrage.

 

Als uw kind nog geen 21 is

Een studiebijdrage van een ouder aan het kind is normaal gesproken niet belast met schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven. Dit geldt in ieder geval voor een bijdrage voor een reguliere studie als uw studerende kind nog geen 21 jaar is. Of als uw kind een studie volgt die hij voor zijn 21e jaar is begonnen.

Als uw kind 21 jaar of ouder is

Is uw kind 21 jaar of ouder wanneer het een studie gaat volgen? Dan is er misschien sprake van een schenking. Deze schenking valt echter veelal onder de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Dit geldt ook voor de door de DUO berekende ouderbijdrage die u betaalt. En als u de kosten van studie en levensonderhoud voor uw kind betaalt om te voorkomen dat het kind bij DUO een studieschuld opbouwt.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Heeft uw zoon of dochter zelf een hoog inkomen of vermogen, en is het daardoor niet financieel afhankelijk van een ouderlijke bijdrage? Dan is een natuurlijke verbintenis niet snel aan de orde.

Vrijstelling schenkbelasting

Wilt u als ouder bijdragen aan de aflossing van een opgebouwde studieschuld? Dan krijgt u minder snel de vrijstelling wegens het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Immers, de gunstige leningsvoorwaarden en terugbetalingscondities zullen niet snel leiden tot betalingsproblemen bij uw zoon of dochter. U kunt nog wel altijd gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting van € 5.304. Of van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling van € 25.449.