Nieuws

26 maart 2020

Zorgverleners die digitale zorg willen leveren aan thuiswonende cliënten of aan hun mantelzorgers, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling “Stimuleringsregeling eHealth Thuis – COVID-19” (SET – COVID-19).  Zorgverleners kunnen een aanvraag indienen voor € 50.000,-.

Onder zorgverleners denk ik o.m. in onze praktijk: fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen en mondhygiënisten, psychologen en/of yoga-instructeurs.

Sommige zorgverleners hielden zich al bezig met eHealth, wellicht hadden zij zich al aangemeld voor de “basis-SET” die in februari was gestart.
Deze corona-crisis kan voor de zorgprofessional een stimulans zijn, om eens na te denken over mogelijkheden van zorgverlening op afstand in zijn/haar praktijk. En binnen de huidige omstandigheden dus ook nog met behulp van bijstand van de overheid!

Een mooie aanleiding om eens met de betreffende ondernemers te overleggen, of zij hier iets mee willen en kunnen.

 

TOELICHTING VOORWAARDEN SUBSIDIEREGELING 

Een belangrijke voorwaarde is dat de subsidie primair wordt ingezet om de investering en implementatie van de digitale toepassingen voor zorg op afstand te betalen. Denk aan beeldbellen of online begeleiding van de behandeling.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Als het volledige bedrag niet wordt uitgegeven, moet je het terugbetalen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

 1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. Zorg en/of ondersteuning die is gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking.
 2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
 3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
 4. In de aanvraag beschrijf je in 2 à 3 A4’tjes hoe je de zorg op afstand gaat realiseren (informatie te vinden op mijn.rvo.nl). Hierbij moet ook een begroting worden gevoegd.
 5. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000, welke besteed mogen worden aan:
  a. de kosten voor de aanschaf, lease-, licentie-, hosting- en installatiekosten van digitale toepassingen (max. de helft, dus € 25.000);
  b. loonkosten van (interne of externe) professionals voor coördinatie, inzet en opleiding & van inhuur van extern advies (max. de andere helft, dus € 25.000).
 6. De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af. U vindt deze op onze pagina Standaardformulieren.
 7. De looptijd van een project is maximaal 9 maanden (langer lopende licenties mogen wel).

 

Mocht u vragen hebben over een van deze maatregelen, neemt u dan gerust contact op met uw relatiebeheerder

 

Zie voor websites met verdere informatie of voorbeelden:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19/voorwaarden-uitbreiding-set-covid19

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set

https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/maart/subsidie-voor-digitale-zorg-op-afstand.html

https://www.smarthealth.nl/ehealth-mhealth-nieuws-week-35-2018