Nieuws

10 november 2022

Onlangs maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat bekend dat het kabinet ondernemers tegemoet komt in de energiekosten. Er komen twee soorten regelingen beschikbaar. De eerste betreft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), bedoeld voor energie-intensieve mkb bedrijven. De vergoeding zal gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Daarnaast gaat het prijsplafond én de vaste korting, die nu ook geldt voor huishoudens, ook gelden voor kleinverbruikers zoals zzp’ers, winkels en een deel van het kleine mkb. Meer weten over het verschil tussen klein- en grootverbruikers? Kijk dan hier.

VOORWAARDEN TEK

Om in aanmerking te komen voor de TEK moet de mkb-onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De onderneming moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;
  • De energiekosten van de mkb-onderneming komen overeen met minimaal 7% van de omzet;
  • Het jaarlijkse verbruik is hoger dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit;
  • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

HOOGTE VERGOEDING TEK

De tegemoetkoming is 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. Deze drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

De maximale prijscompensatie is € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh. De vergoeding bedraagt maximaal € 160.000 euro per onderneming.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u twee voorbeeldberekeningen vinden.

MEER INFORMATIE

De aanvraagperiode gaat waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 open. Dan kunt u de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aanvragen.

Wanneer er meer bekend is over de openstelling van de TEK informeren wij u hierover. Via de website van de RVO kunt u zich ook aanmelden om direct op de hoogte te worden gehouden.

WIJ HELPEN U GRAAG

Mocht u nu al vragen hebben over deze regelingen, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten. Zij helpen u graag verder.