Nieuws

18 juni 2020

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven met een substantieel omzetverlies te maken. Voor deze bedrijven is de NOW-regeling beschikbaar. Het doel van de regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten bij acute terugval in de omzet van tenminste 20% gedurende een periode van drie a vier maanden.

 

NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Het betreft hier een subsidie waarbij de hoogte afhankelijk is van de terugval en bedraagt bij een terugval van 100% maximaal 90% van de totale loonsom.

EISEN VOOR AANSPRAAK OP NOW

Niet ieder bedrijf komt zomaar in aanmerking voor de NOW-regeling. Bij het bepalen van de terugval wordt er uitgegaan van het concernniveau (uitzonderingen mogelijk) en voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht en moet een bestendige gedragslijn worden gevolgd.

HOE LANG IS DE NOW-Q EN NOW-2 VAN TOEPASSING?

Bij de eerste NOW-regeling konden werkgevers ervoor kiezen of ze een periode van drie maanden konden starten op 1 maart, 1 april of 1 juni. Eind mei heeft het kabinet besloten tot een tweede deel van de NOW-regeling: NOW 2. Deze start in de maanden juni, juli, augustus en september 2020 en kan vanaf 6 juli worden aangevraagd.

EISEN VOOR AANSPRAAK OP NOW-2

Een harde eis om aanspraak te maken op de NOW-2 is dat een bedrijf geen dividend of bonussen uitkeert en geen eigen aandelen inkoopt over 2020 als er sprake is van een steunbedrag waarvoor een accountantsverklaring noodzakelijk is. Net als bij NOW 1 ontvangen bedrijven een voorschot van 80% bij goedkeuring van de aanvraag.

VASTSTELLING NOW-1 EN NOW-2

Vaststellingsverzoeken (NOW 1 en NOW 2) kunnen vanaf 7 oktober 2020 worden ingediend waarbij vanaf € 100.000 voorschot of € 125.000 toekenning een accountantscontrole moet plaatsvinden. Is er geen accountantsverklaring nodig, dan zal er bij het verzoek om vaststelling van de subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

Let op: het is belangrijk dat aanvragen voor de NOW-1 en NOW-2 apart van elkaar controleerbaar zijn. Mogelijk betekent dit een tussentijdse inventarisatie. Tijdig uw accountant raadplegen kan het verschil maken.

Wilt u meer informatie over de  NOW-regeling en/of wilt u dat wij u bijstaan bij het aanvragen ervan? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.