Nieuws

23 augustus 2022

Ondernemers konden tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen vanwege de coronacrisis. Als u hiervan gebruik heeft gemaakt, dan start de terugbetaling van de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022. U krijgt maximaal vijf jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen in termijnen. Het ministerie van Financiƫn wil flexibiliteit bieden aan ondernemers die onder deze regeling vallen. In dit artikel behandelen wij de versoepelingen die zijn aangekondigd voor de terugbetaling van de opgebouwde belastingschuld tijdens de coronaperiode.

 

BETALINGSVERSOEPELING

Bedrijven die niet aan de reguliere termijnen kunnen voldoen, kunnen ervoor kiezen of ze per kwartaal betalen of een incidentele betaalpauze inlassen binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan helpen voor bijvoorbeeld bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Er is eenmalig een betaalpauze mogelijk van maximaal drie maanden. LET OP! De terugbetaaltermijn van vijf jaar verandert niet, waardoor het maandbedrag na een betaalpauze stijgt.

Er zijn twee voorwaarden om gebruik te maken van de betalingsversoepelingen. Allereerst moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijkt. Ook kunnen ondernemers alleen gebruik maken van deze mogelijkheid als nieuw opkomende verplichtingen wel worden voldaan.

 

VERLAAGDE INVORDERINGSRENTE

Over de belastingschuld moeten ondernemers rente betalen, de invorderingsrente. Deze rente was tijdelijk verlaagd tot 0,01% maar wordt stapsgewijs weer verhoogd naar 4%, het normale tarief voor belastingschulden. De stappen van de invorderingsrente zijn als volgt:

  • 1% vanaf 1 juli 2022;
  • 2% vanaf 1 januari 2023;
  • 3% vanaf 1 juli 2023; en
  • 4% vanaf 1 januari 2024.

 

SOEPELE HOUDING BELASTINGDIENST BIJ BEOORDELING SANERINGSVERZOEK

Als deze maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen dat de ondernemer failliet gaat. De Belastingdienst geeft zelf aan dat ze tijdelijk een soepele houding aannemen bij de beoordeling van een saneringsverzoek, om zo de kans op een saneringsakkoord te vergroten. Ook neemt de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 genoegen met een lager saneringsbedrag. Als onderdeel van het saneringsbeleid vormen TVL- en NOW-schulden geen belemmering meer voor het sluiten van een saneringsakkoord.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de terugbetaling van uw belastingschuld? U kunt contact opnemen met een van onze fiscalisten via info@hlg.nl of 033-4347200.