Nieuws

12 maart 2024
Agioreserve

Veel ondernemers met een BV hebben vast wel eens gehoord van het woord ‘agio’, ‘agiostorting’ en ‘agio-uitkering’. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk en hoe kunnen ze van nut zijn? Laten we eens kijken naar wat agio precies inhoudt en hoe het werkt.

Agio is het extra bedrag dat betaald wordt voor een aandeel bovenop de nominale waarde. Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft tegen een prijs hoger dan de nominale waarde, wordt dit extra bedrag agio genoemd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het bedrijf en kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het uitkeren van dividend of investeringen in nieuwe projecten.

Storting boven nominale waarde
Het komt voor dat er meer gestort wordt op aandelen dan de nominale waarde. Dit zien we vaak bij oprichting van de vennootschap en dan met name bij de inbreng in de vennootschap. Ook kiezen DGA’s er wel eens voor om in plaats van geld te lenen aan de vennootschap dit geld te storten in de vennootschap zonder uitgifte van aandelen. In beide gevallen kan daardoor agio ontstaan.

Een dergelijke agiostorting wordt vaak gedaan om extra investeringsruimte te creëren of om het eigen vermogen te verhogen. Voor de storting is goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook is het verstandig om de belastingdienst te verzoeken om een beschikking verkrijgingsprijs van de aandelen.

Het is ook mogelijk om het gestorte geld weer onbelast uit de vennootschap te halen. Hiervoor hebben wij een stappenplan voor je opgesteld.

Stappenplan
Het uitkeren van agio kan een complex proces zijn. Hierbij moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  1. Bepaal de verkrijgingsprijs van je aandelen.
  2. Controleer hoeveel je mag terugbetalen op basis van de verkrijgingsprijs van de aandelen.
  3. Leg in de notulen van de Algemene Vergadering (AV) de terugbetaling van het agio tot aan de verkrijgingsprijs vast.
  4. Laat de notaris het agio omzetten in aandelenkapitaal.
  5. Vraag de notaris om de aandelen af te stempelen.

Zorgvuldigheid
Het is belangrijk om te benadrukken dat dit proces zorgvuldig moet worden uitgevoerd om fiscale complicaties te voorkomen. Raadpleeg altijd een fiscalist om de juiste stappen te volgen en ervoor te zorgen dat de uitkering binnen de wettelijke kaders blijft.

Kortom, agio kan een nuttig instrument zijn voor bedrijven om hun eigen vermogen te versterken en investeringsmogelijkheden te vergroten, mits het proces zorgvuldig wordt uitgevoerd en fiscale implicaties worden overwogen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Martin de Vries, Belastingadviseur