Nieuws

29 oktober 2020

Nu we in Nederland allemaal zoveel mogelijk thuiswerken, worden er ook maatregelen getroffen om dit thuiswerken mogelijk te maken. In hoeverre kan en vooral mag de werkgever zijn werknemer(s) hierin met voorzieningen tegemoetkomen? Dit is lastig te beoordelen, HLG helpt daarbij. 

 

Voorzieningen die het thuiswerken mogelijk maken zijn bijvoorbeeld een computer, telefoon of bureaustoel. Maar mag je als werkgever deze voorzieningen belastingvrij verstrekken aan de werknemer? En wat nu als je geen kantoorbaan hebt? De wet is niet makkelijk als het gaat om vergoedingen voor het thuiswerken. Wat bijvoorbeeld voor werknemers in de bouw wel vergoed mag worden, mag weer niet voor werknemers met een kantoorbaan en andersom. Daarbij zijn criteria als ‘noodzakelijk’ en ‘gebruikelijk’ niet voor iedereen gelijk.

NOODZAKELIJKHEIDSCRITERIUM

We lichten het kort toe. De computer en de telefoon hoeft de werkgever niet mee te tellen bij het belastbaar loon als deze hulpmiddelen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Dus wanneer de werknemer zijn werk zónder deze middelen niet kan uitvoeren. De werkgever hoeft de kosten die met deze middelen gemoeid zijn niet door te belasten aan de werknemer. De werknemer moet wel alles teruggeven aan de werkgever als hij de middelen niet meer nodig heeft. Doet hij dat niet, dan moet de werknemer de restwaarde aan de werkgever terugbetalen. De bureaustoel is geen hulpmiddel in de zin van deze wet. Het noodzakelijkheidscriterium kan dan niet toegepast worden. De bureaustoel kan toch belastingvrij vergoed worden, als deze onder de Arbo-voorzieningen valt. Deze en andere regels inzake de tegemoetkoming kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst.

ONZE HULP NODIG?

U begrijpt het waarschijnlijk al aan de hand van dit korte voorbeeld: de wet is ingewikkeld als het gaat om thuiswerkvergoedingen. HLG helpt graag om alle wensen van de werkgever én werknemer op een rij te zetten en onderzoekt wat financieel redelijkerwijs mogelijk is binnen de kaders van het thuiswerken. Kunt u onze hulp goed gebruiken? Neem contact op via info@hlg.nl of bel ons: 033 – 494 72 00.