Nieuws

21 februari 2023
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

Onlangs stond in onze nieuwsbrief dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Het Ministerie van Financiën heeft een dag later bepaald dat de verhoging toch niet nu wordt doorgevoerd. 

Ondanks dat blijft het van groot belang om de voorlopige aanslag goed te beoordelen.

Gedurende de coronacrisis was de belastingrente op vennootschapsbelastingschulden tijdelijk verlaagd. Nu we weer in wat rustiger vaarwater zijn beland zal de rente binnenkort weer gekoppeld worden aan de wettelijke rente. Voor de vennootschapsbelasting betekent dat op dit moment nog geen verhoging. Deze blijft voorlopig nog op 8%. Voor de inkomstenbelasting blijft de rente 4%.

Als u verwacht dat u inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het belastingjaar 2022, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei a.s. ter voorkoming van belastingrente. De belastingrente komt bovenop het bedrag wat u moet bijbetalen aan inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De belastingrente voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt gerekend over de periode 1 juli 2023 tot en met:

  • 6 weken na de datum van de aanslag of
  • 19 weken nadat de aangifte is ingediend (wanneer de aanslag niet binnen 3 maanden nadat de aangifte is ingediend wordt opgelegd)

Geen belastingrente
Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte voor de inkomstenbelasting wordt ingediend vóór 1 mei en de aangifte voor de vennootschapsbelasting vóór 1 juni. Ook wordt er geen belastingrente in rekening gebracht voor beide wanneer er een voorlopige aanslag wordt aangevraagd vóór 1 mei. Er is dan wel belastingrente verschuldigd over het eventueel resterende bedrag dat naar aanleiding van de definitieve aanslag nog moet worden betaald.

Gebroken boekjaar
Wanneer er sprake is van een gebroken boekjaar voor de vennootschapsbelasting, dan wordt er belastingrente in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Als een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt opgelegd, bent u geen belastingrente verschuldigd.

Wij helpen u graag
Als wij voor u een voorlopige aanslag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aanvragen, horen wij het graag. Neem contact op met uw relatiebeheerder of belastingadviseur.