Nieuws

12 oktober 2015

De Innovatiebox verandert uiterlijk in 2021. Dat is sinds vorige week bekend. Maandag 5 oktober presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een actieprogramma. Dit programma leidt ertoe dat dat de nieuwe insteek voor de Innovatiebox vooral consequenties heeft voor grote ondernemingen en multinationals. Deze inperking is onderdeel van nieuwe regels en afspraken om belastingontwijking te voorkomen.

 

Wat verandert er voor deze ondernemingen?
• Alleen patenten of soortgelijke rechten geven straks nog toegang tot de Innovatiebox.
• De WBSO-verklaring als toegangsticket verdwijnt.

Wat houdt dit in voor het MKB?
Voor MKB-ondernemingen blijft de Innovatiebox wél toegankelijk voor zelf ontwikkelde immateriële activa. Het gaat daarbij om activa die vernieuwend, bruikbaar, niet voor de hand liggend en gecertificeerd zijn volgens een transparant proces door een onafhankelijke instantie. Door deze brede scope blijft de WBSO-verklaring voor het MKB dus gelden als toegangsticket voor de Innovatiebox.

Aanpassing uiterlijk in 2021
Nederland moet uiterlijk voor 2021 de Innovatiebox aanpassen. De huidige regeling blijft in stand tot het moment van aanpassing van de wet. Mogelijk komt er een overgangsregeling. Dit zou kunnen betekenen dat de Innovatiebox verdwijnt vóór 2021.

Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van de Innovatiebox.
Wij helpen u daar graag bij!