Nieuws

8 november 2023
Top 10 tips

Top 10 Eindejaarstips voor Ondernemers

Het einde van het jaar nadert, en als ondernemer is het een goed moment om na te denken over welke (fiscale) maatregelen u dit jaar nog kunt nemen om uw financiële situatie te optimaliseren. Daarnaast is het slim om alvast vooruit te kijken naar wijzigingen die vanaf 2024 van kracht zullen zijn. Hier zijn tien praktische tips om u te helpen:

 1. Dividend uitkeren in 2023?
  Op 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2 gewijzigd. Momenteel is het tarief 26,9%, maar dit zal worden vervangen door twee tarieven: 24,5% voor inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) en 33% voor het meerdere. Overweeg daarom of het verstandig is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024. Houd hierbij ook rekening met het maximum bedrag voor excessief lenen welke in 2024 verlaagd zal worden naar EUR 500.000. Hetzelfde geldt voor aandelenvervreemding. Raadpleeg altijd uw (fiscaal) adviseur voor persoonlijk advies.
 2. Benut uw werkkostenregeling optimaal voor 2023
  De werkkostenregeling biedt fiscale voordelen, maar de vrije ruimte wordt vanaf 2024 verlaagd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte nu 3%, maar dit wordt in 2024 slechts 1,92%. Overweeg om kosten die u in 2024 wilt vergoeden of verstrekken al in 2023 te regelen.
 3. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers.
  Als u meer dan 100 werknemers heeft, moet u per 1 januari 2024 de CO2-uitstoot van reiskilometers van uw personeel bijhouden. Dit omvat zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen. Zorg dat uw administratie hierop is aangepast en stuur de gegevens over 2024 uiterlijk 30 juni 2025 in. Voorlopig geldt alleen de verplichting tot rapportage.
 4. Beoordeel uw fiscale eenheid voor de Vpb
  Als uw bv’s momenteel zijn gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting (Vpb), overweeg dan of het verbreken van de fiscale eenheid voordelig kan zijn vanwege het tariefverschil tussen het lage en hoge tarief. Raadpleeg uw adviseur voor een gedegen evaluatie.
 5. Laat heffingskortingen niet verloren gaan
  Sinds 2023 worden heffingskortingen niet meer gedeeltelijk uitbetaald aan belastingplichtigen met weinig inkomen. Als uw partner weinig inkomsten heeft, kunt u overwegen om vermogen of dividend aan uw partner toe te rekenen om de heffingskortingen te benutten.
 6. Let op wijzigingen in de BOR en DSR vanaf 2024
  De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijk bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. Bekijk met uw adviseur of het aantrekkelijk is om dit nog in 2023 of 2024 te regelen, gezien de wijzigingen die met name vanaf 2025 van kracht zullen zijn.
 7. Controleer uw gebruikelijk loon 2023
  Vanaf 2023 is de gebruikelijkheidsmarge vervallen in de gebruikelijk loon regeling. Dit is een regeling voor DGA’s die verplicht tot het betalen van een normaal te achten salaris aan de DGA. Door het vervallen van de gebruikelijkheidsmarge dient het loon ten opzichte van voorgaande jaren in veel gevallen verhoogd te worden. Mocht uw loon over 2023 nog niet zijn aangepast dan valt het aan te bevelen dit alsnog te doen en in december een extra bedrag te verlonen, zodat u ook op dit vlak geen onnodige risico’s loopt.
 8. Investeer in energiezuinige maatregelen in 2023
  De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. Overweeg om geplande energiezuinige investeringen nog in 2023 uit te voeren.
 9. Profiteer van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) in 2023
  In 2023 is er € 30 miljoen beschikbaar voor de ISDE. Deze subsidie is beschikbaar voor verschillende rechtspersonen, dus zorg dat u ervan profiteert als u kleinschalige windturbines en zonnepanelen wilt installeren.
 10. Overweeg willekeurig afschrijven in 2023
  In 2023 kunt u op bepaalde nieuwe investeringsgoederen willekeurig afschrijven, wat uw winst in dat jaar kan verlagen en belastingbesparing oplevert. Het is echter belangrijk om de mogelijke effecten op uw winst en belastingtarieven in latere jaren te overwegen voordat u hiervoor kiest.

 

Dit zijn tien waardevolle eindejaarstips voor ondernemers om uw financiële positie te optimaliseren en in te spelen op aankomende wijzigingen in de fiscale wetgeving. Raadpleeg altijd een professional voor persoonlijk advies, aangezien fiscale situaties kunnen variëren afhankelijk van uw specifieke omstandigheden.