Nieuws

26 januari 2016
Tot waar schenken in 2016?
 
Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen om belastingvrij te schenken aan uw kinderen. Welke bedragen mag u in 2016 belastingvrij schenken? U leest het in dit artikel. Tevens vindt u in dit artikel een vooruitblik naar 2017. In dat jaar mag er weer een eenmalige extra schenking voor de eigen woning worden gedaan.

 

Ouders-kinderen

Schenkingen van ouders aan kinderen tot een bedrag van € 5.304 zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Om de hoogte van de schenking te bepalen, worden alle schenkingen binnen het kalenderjaar meegerekend. De schenkingen van vader en moeder worden bij elkaar opgeteld, ook als de ouders gescheiden zijn. U hoeft geen aangifte schenkbelasting te doen.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar en heeft u nog niet eerder een beroep op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting gedaan, dan mag u in 2016 € 25.449 belastingvrij schenken. U bent wel verplicht deze schenking aan te geven bij de Belastingdienst. 

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar en gaat het een eigen woning kopen of verbouwen, dan mag u in 2016 € 53.016 belastingvrij schenken. Uw kind mag dit bedrag ook gebruiken voor de aflossing van een bestaande eigenwoningschuld. Ook hiervoor geldt dat de verhoogde vrijstelling eenmalig is. Heeft u vóór 2010 een beroep op de verhoogde vrijstelling gedaan, dan kon u nog geen gebruik maken van deze extra vrijstelling voor de eigen woning. U mag dan alsnog belastingvrij schenken voor de eigen woning tot een bedrag van  € 27.570.

 

Grootouders-kleinkinderen

U mag jaarlijks € 2.122 belastingvrij schenken. Voor schenkingen van grootouders aan kleinkinderen geldt geen speciale vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor schenkingen buiten de familie.

 

Vooruitblik 2017

Op basis van de huidige wetsvoorstellen kunt u vanaf 2017 een belastingvrije schenking van € 100.000 doen voor de eigen woning. Deze bijzondere regeling van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor eigen woningschenkingen kennen we uit 2014. Heeft u destijds hiervan gebruik gemaakt, dan mag u nu niet nogmaals belastingvrij deze schenking aan dezelfde persoon doen.

Evenals in 2014 is de familierelatie tussen schenker en begiftigde niet relevant voor de hoogte van deze vrijstelling. In tegenstelling tot de regeling in 2014 is dit keer wel als voorwaarde gesteld dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

Tot nu toe moet je in één kalenderjaar het hele bedrag van de verhoogde vrijstelling schenken. Schenk je slechts een deel van het bedrag, dan mag je niet in een later jaar het restant van de vrijstelling alsnog gebruiken. Met ingang van 2017 mag de verhoogde vrijstelling voor de schenkingen voor de eigen woning benut worden in drie opeenvolgende jaren, mits de begiftigde ook in die latere jaren de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt.