Nieuws

16 april 2024

Sinds 1 januari 2016 zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing (TP) documentatie die uw bedrijf kunnen beïnvloeden, vooral als uw onderneming internationaal opereert. Deze ontwikkelingen omvatten de naleving van steeds strenger wordende compliance vereisten, zoals Master Files, Local Files en Country-by-Country Reports.

Bij het uitbreiden van uw bedrijf naar het buitenland, kunt u verschillende benaderingen kiezen. U kunt bijvoorbeeld producten of diensten vanuit Nederland leveren aan buitenlandse klanten, een buitenlandse rechtspersoon oprichten of opereren via een vaste inrichting. Ingeval van gelieerde ondernemingen in het buitenland is het van essentieel belang om te bepalen welk deel van de winst belastbaar is in Nederland en welk deel in het buitenland, en om zakelijke prijzen vast te stellen voor transacties tussen verschillende entiteiten. Dit is waar transfer pricing in het spel komt.

Transfer Pricing (TP) is het proces waarbij zakelijke prijzen worden vastgesteld voor transacties tussen gelieerde ondernemingen. Het doel is om de winst op een eerlijke en consistente manier toe te wijzen, alsof de partijen onafhankelijk van elkaar opereren. Dit voorkomt belastingontduiking door het kunstmatig verplaatsen van winsten naar jurisdicties met lagere belastingtarieven.

Het is van vitaal belang om uw TP-positie goed te begrijpen, vooral bij internationale operatie. Dit omvat het bepalen van de functies, activiteiten en risico’s van verschillende entiteiten binnen uw groep, en het vaststellen van de meest geschikte TP-methodieken voor verschillende soorten transacties.

Voor grotere groepen gelden aanvullende verplichtingen. Zo kan het verplicht zijn om een Master File en een Local File beschikbaar te hebben voor entiteiten met een geconsolideerde omzet van meer dan € 50 miljoen. Voor groepen met een geconsolideerde omzet van meer dan € 750 miljoen is ook een Country-by-Country Report vereist. Deze rapportageverplichtingen zijn bedoeld om de transparantie te vergroten en belastingontwijking te voorkomen.

Onderstaande tabel geeft een schematische samenvatting van de regels.

Categorie I Categorie II Categorie III
Geconsolideerde groepsopbrengst < € 50 miljoen Geconsolideerde groepsopbrengst ≥  € 50 miljoen < € 750 miljoen Geconsolideerde groepsopbrengst ≥ € 750 miljoen
Onderbouwing kan worden opgevraagd, maar geen voorgeschreven format master file + local file Master file + local file + CbC
Moet op aanvraag beschikbaar zijn binnen redelijke termijn (4/12 weken) Moet in de administratie van belastingplichtige aanwezig zijn, uiterlijk op de laatste dag dat de aangifte vennootschapsbelasting ingediend kan worden. Net als Categorie II; daarnaast verplichting om vóór het einde van elk boekjaar te melden welke groepsentiteit het CbC indient; CbC  uiterlijk 12 maanden na einde boekjaar indienen.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze drempels van € 50 miljoen en € 750 miljoen worden vastgesteld door te kijken naar de geconsolideerde omzet van de groep over een periode van één jaar terug.

Naarmate uw onderneming groeit en verandert, moeten ook uw TP-aanpak en documentatie worden bijgewerkt. Zelfs kleine veranderingen in uw bedrijfsactiviteiten kunnen grote gevolgen hebben voor uw TP-positie. Door uw TP goed te beheren en bij te houden, minimaliseert u het risico op disputen met belastingautoriteiten en optimaliseert u de winstallocatie binnen uw organisatie.

Het is dus essentieel om uw administratie goed in te richten en ervoor te zorgen dat de gehanteerde prijzen en methodieken in lijn zijn met de geldende TP-richtlijnen en de economische realiteit. Dit voorkomt niet alleen correcties achteraf, maar zorgt er ook voor dat uw bedrijf fiscaal compliant blijft en eventuele boetes of naheffingen worden voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij HLG.

Auteur: Yonne Derckx, Belastingadviseur